Extra kostenpost van twee ton

Marieta Kroft
Voorschoten

De leegloop binnen het Voorschotense gemeentebestuur leidt tot een extra kostenpost van 199.069 euro aan wachtgeld.

De gemeenteraad moet er tijdens de behandeling van de najaarsnota dit najaar een besluit over nemen, al is er geen keuze. Ook wethouders die zelf opstappen zolang ze geen andere inkomsten hebben, hebben recht op wachtgeld. De gemeente wil niet zeggen voor wie het geld wordt gereserveerd, maar voor de hand liggend is VVD’er Inge Nieuwenhuizen (52). Zij had bij haar vertrek op 11 mei nog geen andere baan. Eppe Beimers (CDA) evenmin, maar omdat hij 65 was toen hij in december vertrok, kon hij met pensioen. Het voorstel is om het geld uit de reserves te halen. De provincie moet dat nog wel goedkeuren, omdat Voorschoten onder curatele staat.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.