De verklaring van turner Yuri van Gelder

rotterdam

Hieronder volgt de verklaring die turner Yuri van Gelder donderdag verspreidde.

„Na een lange afweging heb ik de beslissing genomen om via deze weg een gedetailleerde verklaring af te leggen van mijn kant van het verhaal. Om op voorhand zeer duidelijk te zijn over hetgeen waar zo druk over wordt gespeculeerd: Nee, ik heb geen cocaïne gebruikt. Wat er precies gebeurd is, is het volgende. Zoals velen weten heb ik meer dan een jaar geleden gekampt met een cocaïneprobleem. Ik ben daarvoor enkele maanden opgenomen geweest in een kliniek in Schotland. Bij ontslag is mij medegedeeld dat rehabilitatie van mijn probleem na dit traject nog twee jaar zou gaan duren." ,,In eerste instantie ben ik met zeer frisse moed begonnen aan mijn rentree in de wereld van het topturnen. In het begin verliep dit zeer voorspoedig zonder zware tegenslagen in de sport en privésfeer. Enkele maanden voor mijn eerste rentree wedstrijd heb ik echter een blessure aan mijn rug en schouder opgelopen. Hierdoor leek het langere mogelijk dat mijn comeback niet plaats zou vinden binnen de periode waar ik op had gerekend en daarnaast voor mijn psychische gesteldheid hard nodig had. Deze fysieke blessure veroorzaakte depressieve gevoelens waardoor zich verschillende momenten hebben voorgedaan waarin ik neigde naar mijn oude gewoontes." ,,Voor alle duidelijkheid: Ik ben in de periode vanaf mijn ontslag uit de kliniek tot de dag van vandaag ontelbare keren getest (in de 'fin en out of competition' status), waarvan de laatste keer woensdag 13 oktober om 8 uur ’s ochtends, en nimmer is er een spoor van verdovende middelen in mijn urine aangetroffen. Dit omdat ik simpelweg vanaf opname in de kliniek tot op de dag van vandaag geen verdovende middelen of cocaïne heb gebruikt." ,,De 2 jaar durende rehabilitatie, waarop ik door de kliniek ben gewezen, bleek achteraf op bepaalde momenten zwaarder dan dat ik van tevoren kon inschatten, met als dieptepunt de afgelopen weken. Ik heb op de dag van aankomst in Rotterdam in vertrouwen aan de bond medegedeeld dat ik vanwege neerslachtige gevoelens, wat een gevolg was van de grote druk die er de afgelopen tijd op mij rustte tezamen met het vervolgtraject van de behandeling welke op bepaalde momenten zwaar tegenviel, er over dacht om mezelf terug te trekken als deelnemer aan het WK in Rotterdam." ,,Ik heb aangegeven dat hoe hoger de druk werd, hoe vaker ik vreesde voor een terugval. Omdat ik koste wat kost een dergelijke terugval wilde voorkomen leek het mij een betere optie om mezelf niet bloot te stellen aan alle druk die het WK met zich meebrengt en om tijdelijk afstand en rust te nemen totdat ikzelf aanvoel dat mijn psyche ook klaar is voor rentree in de topsport. Mijn grote fout is geweest dat ik tot het allerlaatste moment heb gewacht met mijn persoonlijke gevoelens kenbaar te maken aan de KNGU. Ik begrijp dat de KNGU zich ongemakkelijk voelde bij het feit dat ik me terug trok van het WK, zeker omdat ik dit op het allerlaatste moment had besloten." ,, Wat zich echter de afgelopen dagen in de media heeft voltrokken, mag ronduit schandelijk genoemd worden. Of het berust op misinterpretatie van het gene wat ik heb aangegeven, of dat de reden van terugtrekking van het WK willens en wetens verdraaid is tot wat er nu door de bond naar buiten wordt gebracht, laat ik in het midden. Vast mag staan dat ik naar de bond toe uitsluitend heb verklaard dat ik vanwege mijn psychische gesteldheid er nog niet aan toe was dit WK te turnen." ,,Het gerucht wat nu de ronde doet in de media, namelijk dat ik wederom cocaïne gebruikt zou hebben, is te wijten aan de heren Gootjes en Geukers die mij op deze beschamende wijze te kijk wensen te zetten in de media. De nadere toelichting over de reden dat mijn persoonlijke verklaring door de bond bewust of onbewust is verdraaid en uitgebreid door hen is verklaard naar de media, zult u aan de desbetreffende heren van de KNGU moeten vragen." ,,Mijn persoonlijke mening hierover zal ik vooralsnog voor mezelf houden. In ieder geval is hier sprake van een vertrouwensbreuk die ook wat mij betreft onherstelbaar is geworden. Dan de vraag waarover vele mensen speculeren. Hoe zal het vanaf nu met Yuri van Gelder gaan? Uit respect voor mijn collegaturners van het Nederlandse mannen- en vrouwenteam zal deze toelichting tot na het WK in Rotterdam mijn laatste persverklaring zijn. Ik ben van mening dat dit mediadebacle niet als een olievlek mag rusten op de belangrijkste wedstrijd van het jaar, welke ook nog eens door Nederland als gastland georganiseerd wordt." ,,Op dit moment heb ik besloten mij te bezinnen en blijf iedere dag trainen; dus business as usual. De kans dat ik opnieuw voor de KNGU op turnwedstrijden uit zal komen lijkt me door de onherstelbare vertrouwensbreuk nihil geworden. Ik zal me echter absoluut niet uit de turnsport terugtrekken. Tijdens mijn schorsing heeft de KNGU mij een jaar lang geheel links laten liggen en desondanks heb ik op 11 september in Gent laten zien dat ik nog steeds op topniveau prestaties neerzet. Hierdoor kan ik concluderen dat de KNGU geen enkele invloed heeft op mijn sportieve prestaties. Er zijn verschillende manieren waarop ik het topturnen kan blijven beoefenen. Deze opties bestaan uit mezelf te selecteren zonder bond, uit te komen als turner voor een ander land of zelfs het oprichten van een eigen bond." ,,Al deze opties zal ik de komende tijd onderzoeken terwijl ik gewoon keihard blijf doortrainen en werken aan mijn comeback. Mijn hoofdsponsor, de Lotto, heeft inmiddels naar mijn weten het sponsorcontract met mij opgezegd. Dit is voor een professioneel sporter een van de ergste dingen die hem kunnen overkomen maar ook hierdoor laat ik mij niet uit het veld slaan." ..Gelukkig blijven andere sponsoren zoals Omnicom Mediagroup en Quick mij wel trouw. Samen met deze sponsoren zal ik op onconventionele wijze aan mijn rentree in de turnsport werken. Over de reden dat u allen uitzonderlijk lang heeft moeten wachten op een persverklaring van mij kan ik zeer duidelijk zijn. Nadat ik op dinsdagochtend mijn mening over de terugtrekking van mijn deelname tegenover de bond heb uitgesproken, is er in overeenstemming besloten dat de bond de reden van mijn afwezigheid in een reeds eerder georganiseerde persconferentie bekend zou maken." ,,De reden dat ik niet persoonlijk op deze persconferenties aanwezig was om de situatie nader te verklaren en vragen te beantwoorden, rust hem in het feit dat de enorme mediadruk van de afgelopen periode voor mij eveneens als reden heeft meegewogen mij als deelnemer van het WK terug te trekken. Simpelweg was ik niet in staat persoonlijk de pers te woord te staan maar waren er naar mijn mening goede en duidelijke afspraken gemaakt over zowel de inhoud als de wijze van informeren over mijn afwezigheid." ,,Tot mijn grote ontsteltenis heb ik de opvolgende dag (woensdag 13 oktober) vanuit het buitenland moeten concluderen dat de door de KNGU en met in bijzonder dhr. Gootjes gemaakte afspraken over het informeren van het publiek niet werden gehonoreerd en daarnaast zelfs de inhoud van mijn verklaring naar de bond van een dag eerder geheel anders dan de waarheid werd gepresenteerd. Naar mijn mening een bijzonder kwalijke en laffe daad om te wachten met het verbreken van eerder gemaakte afspraken en het verdraaien van de waarheid tot het moment dat ik vanwege afwezigheid niet langer in staat was om adequaat en eventueel door veranderde omstandigheden toch persoonlijk te reageren op dat gene waar ik vals van word beschuldigd." ,,Het zou de heer Gootjes hebben gesierd, wanneer hij zijn eigen interpretatie op mijn vertrouwelijke verklaring van dinsdag meteen op de eerste persconferentie had verklaard zodat ik, nog voordat ik naar het buitenland vertrok, een persoonlijke reactie op het valse statement had kunnen geven. Ten slotte wil ik duidelijk kenbaar maken dat ik het voor de individuele personen binnen de organisatie en de deelnemers van het WK in Rotterdam zeer spijtig vind dat deze mediahype als een donkere wolk over het WK hangt. Ik wil dan ook hierbij de mogelijkheid aangrijpen om mijn welgemeende excuses aan te bieden over de ontstane situatie en daarnaast ook veel succes te wensen aan mijn collegaturners van het Nederlandse mannen- en vrouwenteam.”

Meer nieuws uit Sport

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.