Minder dominees in Leiden

Aad Rietveld
Leiden

Minder kerkleden betekent minder inkomsten. Daarom moet het mes er in. De Protestantse gemeente Leiden (PgL) brengt het aantal fulltime predikanten terug van zes naar vier. ,,Het landelijke fenomeen binnen de PKN-kerken van een teruggang in leden en vergrijzing, zie je ook in Leiden. We krijgen minder geld binnen”, zegt Cent van Vliet, voorzitter van de kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) en betrokken bij het opstellen van het vierjarig beleidsplan voor de PgL. .

De kerkcommissie kwam tot de conclusie dat er fors bezuinigd moest worden. Drie gemeenten krijgen een halve predikantsplaats. Er komt meer onderlinge samenwerking en er zijn minder pastorale uren. Bij het verdelen van de predikanten over de gemeenten werd gekeken naar het aantal leden, het aantal kerkgangers, inkomsten qua omvang, aantal gevers en het aantal belijdenissen, dopelingen en trouwerijen en begrafenissen. In de binnenstad en Marewijk zijn veel jonge gezinnen, de buitenwijken zijn grijzer.

Jeugd

De centrale vraag binnen het beleidsplan is: hoe heb je de blik op de toekomst? ,,Hoe trek je jeugd en zet je het verhaal weer centraal en maak je jezelf zichtbaar? De tien- en twintigers zijn erg moeilijk te bereiken’’, zegt Van Vliet. Op zondag kiezen jonge gezinnen eerder voor hun gezin dan voor een dienst op de zondag. Ouders brengen hun kind op zondag niet weer naar de crèche. ,,De tendens is lauwheid en verdamping. Het kloppende hart van de gelovige sneeuwt vaak onder door de dagelijkse verplichtingen’’, zegt Van Vliet. ,,Aan de andere kant is er behoefte aan rust, verbinding en verdieping. Daarnaast krijgen de keerpunten - zoals geboorte, huwelijk en overlijden - volop aandacht. De uitdaging is nieuwe ’matches’ te vinden.’’

Naast de bezuinigingen richt de PgL een vitaliteitsfonds op met 200.000 euro voor gemeenschappelijke projecten zoals een kinderbijbelmusical. Iedere geloofsgemeenschap kan daar aanspraak op maken door een voorstel in te dienen. Daarbij wordt gekeken naar samenwerking. Wie samenwerkt, krijgt extra punten. De zichtbaarheid van het project is een ander criterium.

,,Zonder een vitale gemeenschap kun je als kerk niet naar buiten gaan. Je moet eerst in je eigen vitaliteit investeren’’, zegt Van Vliet. ,,Mijn ervaring is: doen bindt. Met elkaar iets ondernemen geeft energie en openheid. De kerk is vaak een beetje bescheiden. Laat maar zien wat je bent en wat je hebt. We moeten voorkomen dat de zichtbare religie langzaam uit de samenleving verdwijnt.’’

Zeldzaam

De PgL probeert nieuwe vormen van ’kerk-zijn’ uit. ,,Het is de kunst vormen te vinden waar mensen naartoe komen’’, zegt Van Vliet. ,,In de Binnenstadsgemeente is het doopouderproject een mooi voorbeeld. Onlangs is in een speeltuin een middag voor ouders georganiseerd die hun kind hebben laten dopen.’’ Bij het project Bewust Geloven komen mensen een seizoen lang bij elkaar om te praten over zingeving, spiritualiteit, diepgang, en de ’betekenis’ van God. ,,Sommige van hen doen belijdenis aan het eind maar dat is geen vereiste. Mensen hebben grote behoefte aan rust en inkeer. De rustmomenten zijn zeldzaam.”

Foort van Oosten, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, is blij met de uitkomst van het beleidsplan. ,,Het heeft even geduurd. Omgaan met groei is over het algemeen simpel, omgaan met krimp is lastiger.’’ Volgens Van Oosten gaat de kerk terug naar waarvoor ze is. ,,We moeten ons niet alleen naar binnen richten, maar ook naar buiten. De kerk moet haar mening laten horen. Daarvoor leent het vitaliteitsfonds zich goed.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.