Opheffing traumazorg: minister grijpt niet in, SP-Kamerfractie teleurgesteld

Opheffing traumazorg: minister grijpt niet in, SP-Kamerfractie teleurgesteld
© foto GPD
Leiden

Minister Edith Schippers ziet geen aanleiding om in te grijpen in het besluit van Rivierduinen om het psychotraumacentrum voor volwassenen op te heffen.

In antwoorden op vragen van de SP-Kamerfractie zegt ze navraag te hebben gedaan bij de GGZ-organisatie in Leiden. Die zou hebben aangegeven dat de behandeling van psychotrauma beschikbaar blijft maar dat de manier waarop anders wordt georganiseerd. ,,Hoe daar organisatorisch of zorginhoudelijk invulling aan wordt gegeven, is niet aan mij.’’

Ze vervolgt: ,,Wel kan ik me voorstellen dat verandering van behandeling of behandelaar moeilijk kan zijn voor cliënten die al in behandeling zijn. Daarom vind ik het goed dat de betrokken GGZ-instelling hierover op individueel niveau afspraken heeft gemaakt.’’

De minister wijst erop dat Rivierduinen voor de behandeling van sommige patiënten contact heeft gelegd met Centrum ’45 in Oegstgeest. ,,Deze instelling heeft veel kennis en expertise op het gebied van zorg voor veteranen, maar zet zijn kennis en expertise rond psychotrauma inmiddels veel breder in. Ook mensen die om een andere reden dan oorlog getraumatiseerd zijn geraakt, kunnen er worden behandeld.’’

Schippers merkt op dat de wachttijd voor een eerste gesprek bij Rivierduinen te lang is. Het heeft haar aandacht.

SP-Kamerlid Renske Leijten is teleurgesteld over de antwoorden. ,,Het is teleurstellend dat de minister niets doet, terwijl de wachttijden te lang zijn. Dit zal op langere termijn tot problemen leiden omdat mensen geen passende zorg krijgen met maatschappelijke gevolgen van dien. Dat is niet enkel een persoonlijk probleem, maar zeker ook maatschappelijk. Qua kosten en qua impact op mensenlevens.’’

De minister zou er volgens haar goed aan doen om Rivierduinen en de zorgverzekeraars te verzoeken te wachten met de reorganisatie. ,,Werk eerst de achterstand weg alvorens te reorganiseren waarvan de gevolgen onvoldoende duidelijk zijn en waarover veel onzekerheid bestaat bij patiënten.’’

Patient Nicole Kuechler was steeds strijdbaar, maar geeft aan nu ’moe gevochten te zijn’. ,,Je kunt de argumenten die Rivierduinen aandraagt, bijna punt voor punt weerleggen. Maar wie maakt er werk van? Het is gewoon voorbij. Ik leg me erbij neer geen behandelingen meer te kunnen volgen. En zonder behandelingen geen herstel. Geen kans op leven met kwaliteit.’’

Een van de punten waarover ze valt is dat Rivierduinen aangeeft dat er onvoldoende vraag was naar de intensieve traumazorg. Dat is volgens haar niet zo. Dat de groepen niet vol waren, kwam door langdurige ziekte van een specialist.

Meer nieuws uit Leiden