Floris V Route in Rijnsburg nog ver weg

Dick van der Plas
Katwijk/Rijnsburg

Hij bestaat alleen nog op papier: de Graaf Floris V Route. De Noordelijke Randweg Rijnsburg - zoals hij ook wel wordt genoemd - moet het drukke (doorgaande) verkeer uit de dorpskern van Rijnsburg weren en de zuidelijke Greenport Bollenstreek beter bereikbaar maken. Maar tot nog toe klopt Katwijk tevergeefs aan bij de provincie om de aanleg van de weg een hoge prioriteit te geven.

Het is een gruwel voor zowel bewoners als ondernemers: de hoeveelheid zwaar vrachtverkeer die zich dagelijks door de dorpskern van Rijnsburg - en dan met name de Brouwerstraat - perst richting de snelweg A44 en (aan de westkant) de bedrijventerreinen en tuinbouwgebieden in de zuidelijke Bollenstreek.

Projecten

De herinrichting tot 30-kilometergebied bracht voor de omwonenden niet de gedroomde verlichting: veel verkeer van en naar de streek verkiest nog altijd de Brouwerstraat boven andere drukke oost-westverbindingen. De aanleg van de Graaf Floris V Route - bij voorkeur via een geheel nieuw tracé door het kassengebied Trappenberg-Kloosterschuur, zoals Katwijk graag ziet - wordt gezien als de enige afdoende oplossing. Maar de aanleg van deze weg sneeuwt al jaren onder doordat de provincie de voorkeur geeft aan andere grote infrastructurele projecten die de streek beter bereikbaar moeten maken: de Rijnlandroute (de snelle verbinding tussen Bollenstreek en A4), de Duinpolderweg (een logisch vervolg op de N206 die nu min of meer eindigt bij De Zilk) en de plannen voor hoogwaardig openbaar vervoer.

Verschil van mening

Daar komt nog bij dat er tussen de regio, de provincie Zuid-Holland en het Rijk ook verschil van mening is over het tracé voor de Graaf Floris V Route. Voor de gewenste variant door het kassengebied Trappenberg-Kloosterschuur - met gevolgen voor het weidevogelgebied in de Elsgeesterpolder - heeft Katwijk wel steun van de regiogemeenten Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen en de regio Holland Rijnland. De kustgemeente wil nu ook met andere overheden de samenwerking zoeken om de aanleg van de Noordelijke Randweg Rijnsburg te versnellen. Ook het overleg om de provincie Zuid-Holland te bewegen haar ’bestuurlijk overeengekomen inspanningsverplichting’ na te komen, wordt voortgezet.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.