Zoeterwoude: ’Wij zijn geen Calimero!’

Laura Heerlien
Zoeterwoude

De andere gemeenten kunnen hun borst natmaken: Zoeterwoude gaat met flinke eisen de discussie in over de Toekomstvisie Leidse Regio. „Wij zijn geen Calimero!”, aldus wethouder Ton de Gans.

De drie raadsfracties in Zoeterwoude (CDA, VVD en Progressief Zoeterwoude) hebben een gemeenschappelijke reactie gegeven op de toekomstvisie. Daarin zijn ook de reacties meegenomen van de inwoners, die tijdens de bewonersavond van 14 september aanwezig waren.

De kritiek die tijdens de bewonersavond vooral naar voren kwam ging over de vaagheid van de visie als het gaat om behoud van groen. Het gevoel heerst dat het open landschap van Zoeterwoude aan een zijden draad hangt. Ook de raadsfracties willen wat dit punt aangaat harde voorwaarden stellen.

’Vanwege de inzet op vooral economische groei en werkgelegenheid wordt een ambitieus woningbouwprogramma voorgesteld. Volgens Elco Brinkman (voorzitter van de stuurgroep Toekomstvisie, red.) komen er in Leiden de komende jaren 20.000 inwoners bij. Dit ambitieuze bouwprogramma moet worden gerealiseerd door transformatie en het gericht verdichten: compacter, hoger en dichter op elkaar bouwen. Hoewel wordt aangegeven dat dit samen moet gaan met behoud van ’waardevolle, open landschappen’, vragen we ons af of dat realistisch is. Als je zwaar inzet op economische groei, dan zal je op termijn niet meer kunnen volstaan met het uitbreiden binnen het huidige verstedelijkte gebied, de bebouwde kom. Bovendien is inbreiden (binnenstedelijk bouwen) veel ingewikkelder, duurder en gaat gepaard met langere procedures, dan bouwen in de open ruimte, op maagdelijk terrein. Op een gegeven moment is het inbreiden en transformeren uitgeput en moet men toch op zoek naar extra ruimte. Juist dan is het voor Zoeterwoude van belang dat de wens om het waardevolle open landschap te behouden ook echt gemeend én gewaarborgd is. Voor Zoeterwoude is het behoud van het agrarische landschap een kernwaarde, waar niet aan getornd mag worden.’

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken gezamenlijk aan de Toekomstvisie Leidse regio 2027. Waar liggen de opgaven, kansen en ambities voor de Leidse regio en hoe kunnen we krachtiger gezamenlijk optrekken om deze opgaven en ambities te realiseren’. Wat dat ’krachtiger optrekken’ betreft wil Zoeterwoude duidelijk zijn: dat blijft bij samenwerken tussen de vijf partners, samenvoegen is een no go. Zoeterwoude gaat voor zelfstandigheid.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.