Opnieuw geld tegen radicalisering en jihadisme

Leiden

De gemeentes Leiden en Alphen aan en Rijn krijgen dit jaar opnieuw geld van het ministerie van justitie en veiligheid, bijna 84.000 euro, voor de lokale aanpak van radicalisering en jihadisme, en het tegengaan van polarisatie.

Dat heeft de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTB) laten weten. In totaal wordt er bijna zes miljoen euro uitgekeerd aan twintig gemeenten.

Het is de derde keer dat Leiden en Alphen samen geld vroegen en kregen voor dit doel. Vorig jaar kregen zij samen ruim 76.000 euro, en in 2016 ruim 36.000 euro. Het geld is vooral besteed aan het opleiden van mensen bij maatschappelijke organisaties, gemeenten en instellingen, met als doel dat zij signalen van jihadisme of radicalisering beter leren herkennen.

Ook is het geld benut om de onderlinge samenwerking op dit punt te versterken tussen instanties en organisaties. Zo stak de gemeente Alphen veel werk in het opzetten van een netwerk om via ’sleutelfiguren’ binnengroeperingen beter op de hoogt te blijven van wat er leeft in buurten en wijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijkagenten, docenten en jongerenwerkers.

Vergelijkbaar

Volgens een woordvoerder van de gemeente Leiden stemmen de resultaten tot dusver tevreden. Het plan dat de twee gemeentes indienden om ook voor 2018 geld te krijgen, is daarom vergelijkbaar met dat van vorig jaar.

Alphen liet eind vorig jaar al wel weten dat het ingestelde 'meldpunt radicalisering' wel en bredere opzet krijgt. Het houdt zich voortaan niet langer alleen bezig met jihadisten, maar richt de blik nadrukkelijk ook op andere vormen van links- dan wel rechts-extremisme. Aanleiding van dit door politie en gemeente samen genomen besluit is de toegenomen polarisatie in de samenleving. Het lokale meldpunt radicalisering werd twee jaar geleden opgericht om salafistische Syriëgangers op te sporen. Die zijn niet gevonden. Wel is er begin 2016 een jihadist van Alphense oorsprong bij een zelfmoordaanslag in Jemen omgekomen, al leek hij pas na vertrek uit Alphen te zijn geradicaliseerd.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.