Buurt Brittenstein blijft bouwplan bestrijden

Loman Leefmans
Leiderdorp

Ja, de leefomgeving wordt aangetast. En ja, het verkeer wordt drukker, het is in strijd met het bestemmingsplan en uitzicht en groen nemen af. De gemeente Leiderdorp geeft in antwoorden op een lange lijst bezwaarschriften toe dat het bouwproject Brittenstein daar allemaal toe leidt. En tóch moeten de 56 woningen er komen. Het plan is ’planologisch-stedenbouwkundig goed inpasbaar.’

Daar denken de de verenigde buurtbewoners heel anders over. ,,De antwoorden zijn te vaag, er zijn te veel veronderstellingen en we zitten ook met het hele proces in onze maag’’, aldus woordvoerder Rob Galavasi.

Plan Brittenstein is uiterst omstreden. Op de plaats tussen Brittenburg, Van der Valk Boumanweg en Tollenaersingel zijn enige tijd geleden enkele ouderenwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats moet een nieuw en groter complex verrijzen met 56 sociale huurwoningen, verdeeld over twee panden. De hoogte is vijf bouwlagen en de omvang houdt het midden tussen wat woningcorporatie Rijnhart Wonen wilde (nog groter) en wat de bewoners voor ogen hadden (aanzienlijk kleiner). Veel bewoners hebben bezwaren tegen de omvang, en ze vrezen het verlies van groen in de buurt, en ze voorzien geluidsoverlast en verkeersproblemen.

In de lange lijst met schriftelijke antwoorden ontkent Leiderdorp niet dat de situatie voor buurtbewoners verslechtert. Maar zeker niet in die mate dat het bouwplan van tafel moet. Want 56 woningen leveren ’een stevige bijdrage aan de behoefte aan sociale huurwoningen’. Verder bestaat volgens de gemeente niet zoiets als ’een recht op blijvend vrij uitzicht’. Bovendien, als buurtbewoners vinden dat hun eigen huizen in waarde dalen, dan staat het ze vrij om een claim in te dienen.

De bewonersgroep bespreekt woensdag de strijdplannen. Galavasi: ,,Op ons sociaal gevoel wordt een beroep gedaan, maar elders in Leiderdorp haalt diezelfde gemeente sociale woningen úit een bouwproject. Dat zit ons dwars.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.