Veilige landing bruggers op Adelbert College Wassenaar

Redactie Leidsch Dagblad
wassenaar

Het Adelbert College in Wassenaar is een vrij grote school met ruim 1400 vmbo-tl, havo en vwo-leerlingen. Daarom doet de school er alles aan om nieuwe leerlingen zich snel thuis te laten voelen.

De nieuwe eersteklassers komen al in juni een middag naar school. Met hun nieuwe klasgenoten doen ze een leuke opdracht, zodat het na de zomervakantie al een beetje vertrouwd voelt op de grote school. Ook is er een aparte lunchpauze voor brugklassers. ,,Voor iedereen is er een zitplaats in de kantine. Maar je mag natuurlijk ook het schoolplein op. Achter de school hebben we een beschut plein, met plekken waar je kan zitten en voetbaldoeltjes’’, vertelt Daphne Ouderkerk, afdelingsleider van het eerste jaar.Elke eerste klas heeft, naast de gewone mentor, twee leerlingmentoren uit de derde klas. Ouwerkerk: ,,Dat werkt goed. Leerlingen gaan met sommige vragen liever naar een mede-leerling dan naar een docent. De derdejaars maken de nieuwe kinderen wegwijs op school.’’Omdat de eerste periode op een nieuwe school moeilijk kan zijn, mogen eersteklassers op het Adelbert College tot de herfstvakantie hun proefwerken herkansen als ze een onvoldoende hebben gehaald. ,,We willen niemand met een rotgevoel laten starten op school’’, zegt rector Ben Dijkmans.Dat blijkt ook uit het wekelijkse ’hulpuur’ voor eersteklassers. Een uur per week kun je extra les krijgen in een vak dat je moeilijk vindt, of bijvoorbeeld hulp bij begrijpend lezen. Alle klassen worden dan door elkaar gehusseld en kinderen met dezelfde hulpvraag zitten bij elkaar. Ouwerkerk: ,,Voor leerlingen die geen extra hulp nodig hebben, organiseren we op dat uur extra verdieping. Of ze maken alvast huiswerk.’’Dit schooljaar heeft het Adelbert acht brugklassen, met samen 220 leerlingen. Er zijn vier soorten klassen: vmbo-tl, vmbo-tl/havo, havo/vwo en gymnasium. In de combinatieklassen wordt op het hoogste niveau les gegeven, maar krijgen leerlingen twee cijfers. ,,Aan het eind van het eerste jaar kunnen we zien op welk niveau de leerling verder gaat. Je kan trouwens ook nog vanuit de vmbo-klas naar 2 havo en vanuit de vmbo/havo klas naar het vwo’’, zegt Ouwerkerk.Havo’Een dalende tendens’ vertoonde de havo-opleiding van het Adelbert College in 2011 volgens de onderwijsinspectie. De school keerde het tij voordat de afdeling onder extra toezicht van de inspectie kwam te staan. Inmiddels is de havo weer van goed niveau.,,Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt’’, zegt Ouwerkerk. ,,Van de eerste tot en met de vijfde klas zijn we aan de slag gegaan.’’,,Een havo-leerling moet geen versterkte mavo of een verzwakte vwo-opleiding krijgen. De havo-leerling heeft zijn eigen insteek nodig. Het is de leerling die een duidelijke opdracht nodig heeft, maar die daar wel een eigen invulling aan wil geven. Je moet concreet zijn, het nut van de stof uitleggen.’’Een paar jaar geleden stroomde slechts 51 procent van de derde klas naar het diploma zonder te blijven zitten. Vorig jaar was dat 72 procent. Het slagingspercentage ging van 76 naar 94 en lag daarmee vorig jaar boven het landelijk gemiddelde, net als het vmbo-tl en vwo.Het Adelbert heeft strengere eisen gesteld aan de leerlingen. Huiswerk wordt vaker gecontroleerd en leerlingen worden aangespoord meer te leren voor proefwerken. Rector Ben Dijkmans: ,,Wees niet tevreden met een 5,5, als je ook een 7 kan halen als je er je best voor doet.’’,,We hebben er echt een speerpunt van gemaakt. Ik ben blij dat dat tot resultaten heeft geleid. Nu moeten we die goede resultaten zien vast te houden’’, aldus Ouwerkerk.PresenterenGeen sportklas, tweetalig onderwijs of technasium op het Adelbert College. ,,Dan word je als school tegenwoordig ’gewoon’ gevonden. Wij richten ons op goed onderwijs en hebben daarnaast verschillende activiteiten voor leerlingen’’, zegt rector Ben Dijkmans.Zo heeft het Adelbert de eigen toneelgroep ACT. Elk jaar is er een grote voorstelling. Toneel en optreden in het algemeen nemen sowieso een belangrijke plaats in op het Adelbert. Elk jaar is een muziekavond en ook de poëzieavond is populair. Ook organiseert de school samen met het Rode Kruis ieder jaar een avond voor ouderen. Leerlingen verzorgen de maaltijd en daarna kunnen de mensen genieten van een voorstelling met muziek, zang en dans. ,,Leerlingen organiseren bijna alles zelf.’’In het eerste jaar is drama een verplicht vak en elke brugklas maakt een korte voorstelling als afsluiting van de introductieperiode. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen zich leert presenteren. Dat heb je nodig in deze samenleving.’’ Ook heeft de school een actieve leerlingenvereniging. Daarnaast is er het leerlingenparlement. Uit elk jaar zitten daar vertegenwoordigers van de leerlingen in. Dijkmans: ,,Het LP overlegt met de schoolleiding. Zo was het parlement een paar jaar terug betrokken bij het gezonder maken van de kantine. En toen we vorig jaar nieuwe stoelen nodig hadden, hadden de leerlingen via het LP inspraak over de kleur. Wij dachten dat ze voor een kleurtje zouden gaan, maar de leerlingen kozen voor zwart. We hebben al veel kleur in het gebouw, zwart vonden ze rustiger. Het LP zorgt dat leerlingen meer betrokken zijn bij de school.’’Sinds een paar jaar biedt het Adelbert eindexamenleerlingen havo en vwo de mogelijkheid om extra Engels te volgen en het internationaal erkende diploma IELTS te halen dat wereldwijd toegang biedt tot alle vormen van Engelstalig onderwijs.

Deze school kies je als je:-rustig wilt wennen aan je nieuwe school-graag veel buitenschoolse activiteiten wilt doen-een internationaal erkend diploma Engels wilt halen

Open dagen:Open dag Adelbert College: zaterdag 25 januari (10.00 - 14.00 uur). Informatieavond voor ouders: dinsdag 28 januari (20.00 - 22.00 uur). Adres: Deijlerweg 163, Wassenaar.

Dit is een artikel in een reeks artikelen over scholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en omstreken. Voor 1 april moeten leerlingen uit groep 8 hun keuze maken.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.