Geen olie voor krakend Oegstgeest

Binnert Glastra
Oegstgeest

Oegstgeest heeft nog 26 ambtenaren nodig om normaal te functioneren. Dat het nog goed gaat, komt vooral door grote loyaliteit, afgezegde vakanties en overwerk.Dat althans concludeert adviesbureau Berenschot. Burgemeester past liever de werkdruk aan het bestaand ambtenarenapparaat aan.

Amper een jaar na een felbevochten 750.000 euro per jaar om tien extra ambtenaren aan te trekken, en een week nadat bekend werd dat ambtenarenbaas Jan van Tuijl de laan uit gaat, staat interim-burgemeester Jan Waaijer opnieuw bij de gemeenteraad op de stoep voor interne strubbelingen. Op basis van nader onderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt dat er minstens nog eens zes maar liever nog eens zestien ambtenaren bij moeten. Waaijer ziet echter meer in het schrappen van taken.

Discussie

Het gaat om een vervolgonderzoek, dat werd uitgevoerd na een eerste vergelijk met soortgelijke gemeenten. Daaruit concludeerde Berenschot destijds direct al dat tien extra voltijdsbanen nodig waren als de gemeente alleen al haar wettelijke taken wilde uitvoeren. De discussie die erover ontstond, was vooral omdat Waaijer er maar niet in slaagde uit te leggen wát er op dat gebied dan aan schortte. En dat vond de gemeenteraad niet uit te leggen, zo kort nadat de ozb met 20 procent omhoog ging.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad nu de uitkomsten toegestuurd van een daarna uitgevoerd ’zero base’ onderzoek. Berenschot concludeert dat het nog niet genoeg is, en dat eerder geplande bezuinigingen op de organisatie (van totaal 525.000 euro) niet zo’n goed idee zijn. Sterker, er moet volgens de onderzoekers nog flink wat banen, en dus geld, bij.

Overwerk

Omgerekend komen ze uit tussen 9 ton (om de bezetting op minimaal vereist niveau te krijgen) en 1,6 miljoen euro (voor ’gewenst’ niveau) extra per jaar. Dat is dan het benodigd bedrag in 2018 - in eerdere jaren is minder nodig omdat dan nog niet alle bezuinigingen zijn ingeboekt.

Berenschot concludeert dat de organisatie piept en kraakt, en vooral nog functioneert door de loyaliteit, uitgestelde vakanties en structureel overwerk van het huidige personeel. De eerste tekenen van een overspannen organisatie, aldus de onderzoekers. ,,Als werkgever kunnen wij dit niet negeren’’, schrijft de burgemeester in een begeleidende mededeling aan de gemeenteraad. Hij is dan ook vast van plan actie te ondernemen.

Schrappen

Maar niet door naar de gemeenteraad te stappen voor weer meer geld. Dat vindt hij, met het oog op de precaire financiële situatie en torenhoge schuldenlast van Oegstgeest, geen realistische koers. Hij wil liever uitzoeken of het niet toch mogelijk is zoveel taken te schrappen dat de huidige club ambtenaren het aankan. Komend voorjaar hoopt hij een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen sturen. Ook moet er een plan komen om ervoor te zorgen dat de al ingeboekte 525.000 euro aan bezuinigingen gehaald wordt.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.