Zoeterwoude: financiële claim is optie voor Zwethof

Redactie Leidsch Dagblad
Zoeterwoude

De gesprekken tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude over het ontwikkelen van woningen in de Zwethof zitten zo goed als vast. Komen ze er niet uit, dan kan de gemeente een financiële claim neerleggen. ,,Maar wij hopen er netjes uit te komen’’, aldus CDA-wethouder Mirjam Ates.

Waarom komen jullie er met de provincie niet uit over Zwethof, waar zowel woningen voor verstandelijke gehandicapten als gewone huizen moeten komen? ,,De gedeputeerde (Govert Veldhuijzen red.) heeft laatst aangegeven dat de statenleden niet van gedachten zijn veranderd. Een meerderheid wil instemmen met 35 gewone huizen en 5 huizen voor Gemiva-SVG Groep, maar wat ons betreft is dat te weinig (Zoeterwoude wil 154 reguliere en 14 integratiewoningen, red.). De verhouding is anders niet goed én ook is het te duur om voor dit aantal infrastructuur aan te leggen.’’ Is het plan dan van de baan? ,,Daar gaan wij niet van uit. Wat ik hoop is, dat er nog een gesprek komt tussen de statenleden en onze gemeente, aangezien er naar mijn idee veel misverstanden zijn en niet alle statenleden goed zijn geïnformeerd. Zo heb ik iemand wel eens horen zeggen dat Zoeterwoude het stuk land maar niet had moeten kopen, maar dat is pas gebeurd nádat de provincie de overeenkomst heeft ondertekend.’’ Zoeterwoude mag hier dus bouwen. ,,Omdat de RijnGouweLijn (RGL) door de Elfenbaan (ecologische hoofdstructuur red.) zou komen, zouden wij ter compensatie woningen mogen neerzetten in de Zwetpolder. Ook als de RGL niet door zou gaan! Later heeft de provincie zich tegen het plan gekeerd, omdat zij niet in dit deel van het Groene Hart wil bouwen. Maar hoe leg ik dat uit aan de inwoners van Zoeterwoude, als de provincie vervolgens een Rijnlandroute wil aanleggen door het vogelrijke gebied in de Westeindsepolder.’’ De woningmarkt is veranderd. Is er nog wel behoefte aan deze huizen? ,,Jazeker, zowel vanuit woongemeenschap Swetterhage als voor senioren en starters, voor wie de reguliere woningen zijn bestemd. Ik krijg geregeld van ouderen te horen dat ze zich schuldig voelen omdat ze in hun eentje in een eengezinswoning wonen, maar ook niet weg willen uit Zoeterwoude. Zij kunnen nu niet doorverhuizen.’’ Wat nu, naar de rechter? ,,Dat is een van de mogelijkheden, het project heeft tot nu toe al 2,6 miljoen euro gekost. Maar het is zeker geen oplossing voor Gemiva en de twee Zoeterwoudse tuinders die een verhuisvergoeding zouden krijgen uit de opbrengsten van de bouw van Zwethof. Toch heb ik nog wel een open vraag aan de provincie. Wij trachten ons aan onze regionale afspraken te houden, mogen we dat dan ook terug verwachten?’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.