Noordwijk wast burgemeester Goedhart de oren

Peter van der Hulst
Noordwijk

Noem in Noordwijk niet het woord fusie. In bestuurlijke kringen voelt dat aan als een zenuwbehandeling. Dat de Noordwijkerhoutse burgemeester Gerrit Goedhart in deze krant hardop sprak over een samensmelting van zijn gemeente met de badplaats, viel bij de buren niet in goede aarde.

Noordwijk neemt al jaren hetzelfde standpunt in. Als inhoudelijke samenwerking nut heeft voor de gemeente dan moet dat vooral gebeuren. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten op het gebied van belastinginning, zorgprojecten, afvalinzameling.

Hoe er wordt samengewerkt, is afhankelijk van die inhoudelijke discussie. Goedhart heeft in de badplaats geen vrienden gemaakt door al bij voorbaat over de vorm - fusie - te praten. Zeker ook omdat hij filosofeerde over het feit dat de beide burgemeesters bij samensmelting maar plaats moeten maken voor een nieuwe.

,,Dat de burgemeester van Noordwijkerhout stelt dat het taboe op fusie is opgeheven, is een premature opmerking. Misschien is hier de wens de vader van de gedachte’’, reageerde Taetske Visser-Danser, van Puur Noordwijk. ,,De zelfstandigheid van Noordwijk staat als een paal boven water’’, zei ze eerder.

Dat Noordwijkerhout ambtelijk de vele taken niet meer aankan, kunnen ze in Noordwijk begrijpen.

,,Als de buurman op de deur klopt, doe je open’’, zei Visser over het verzoek om een onderzoek te houden naar de mogelijkheden van samenwerking van beide dorpen. Maar het tempo van het proces - Noordwijkerhout wil nog dit jaar uitkomsten hebben - wordt minder begrepen. ,,Dat geeft bijna het gevoel dat Noordwijkerhout op omvallen staat’’, aldus Visser.

,,We gaan eerst eens snuffelen en gaan het proces niet onder druk zetten’’, reageerde wethouder Gerben van Duin. ,,We willen open en eerlijk kijken naar de kansen.’’

Wethouder Dennis Salman ziet dat niet zitten. Hij neemt in het college een afwijkend standpunt in. Zijn eigen partij stemde, net als alle andere partijen, wel in met het onderzoek. In september is duidelijk welk bureau dat uitvoert. Een fusie op korte termijn wordt in de huidige coalitiekoers overigens afgewezen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.