Ouderenberaad Zorg & Welzijn heeft geldzorgen

Praten over de ouderenzorg in de tuin van Irma Gehner, voorzitter van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.© Foto Leidsch Dagblad

Marieta Kroft
Leiderdorp

Vaak gevraagd en soms ook ongevraagd geven ze commentaar en adviezen als het om de zorg voor ouderen in de Leidse regio gaat. Er moet niet over, maar vooral ook mét ouderen worden gepraat, is hun motto. De leden van het bijna tien jaar geleden opgerichte Ouderenberaad Zuid-Holland Noord zijn immers zelf ook allemaal op leeftijd. Maar kunnen ze er wel mee doorgaan? ,,Dan moeten we wel het geld hebben om ons werk professioneel te kunnen blijven doen’’, zegt voorzitter Irma Gehner.

Gehner en de medevrijwilligers van het Ouderenberaad pakken het deze donderdagmiddag slim aan. Ze laten zien wie ze zijn en waarvoor ze staan. Op hun uitnodiging zijn in de tuin van de voorzitter onder meer afgevaardigden van de zorgorganisaties ActiVite en Libertas Leiden, de Hogeschool Leiden en directeur Stefan Fiselier van Transmuralis (een samenwerkingsverband van allerlei zorgaanbieders) en het LUMC aanwezig.

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord ontstond in 2008, bij het van start gaan van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Dat programma streefde naar vernieuwing in de zorg voor ouderen, maar dan wel in overleg met de doelgroep zelf. De overheid stelde er geld voor beschikbaar. ,,Dat project is nu afgerond en dus krijgen we geen subsidie meer’’, zegt Gehner. ,,Maar wij willen doorgaan met ons werk. Er is nog veel te doen en hoe vaak worden wij niet gevraagd om advies?’’

In de tuin ontstaan levendige discussies aan de hand van stellingen over wie nou eigenlijk verantwoordelijk is voor een oudere zonder eigen netwerk. Is dat de overheid of de samenleving? De conclusie ligt in het midden. Eigenlijk moeten mensen op middelbare leeftijd al gaan nadenken over wat ze willen als ze ouder worden en daarvoor al maatregelen treffen.

En wat denken de aanwezigen over thuis sterven? Moet dat altijd mogelijk zijn, ook als er een flink blik aan hulpverleners moet worden opengetrokken? Een deel van de aanwezigen moet er niet aan denken om de laatste dagen in het verpleeghuis te moeten doormaken. Joost van Ellinkhuizen van Libertas Leiden dat ook verpleeghuizen heeft, nuanceert het beeld. ,,Zo verschrikkelijk is een verpleeghuis echt niet.’’

De vraagstukken die aan de orde komen spelen zich niet alleen in de tuin van Irma Gehner af. Overal wordt erover gesproken en het Ouderenberaad wil daarin behulpzaam blijven. Op de laatste vraag of instanties ook voor de adviezen willen betalen, wordt echter weifelend geantwoord. ,,Geld dat we in het Ouderenberaad stoppen, kunnen we niet aan de directe zorg besteden’’, merkt beleidsmedewerker Liesbeth Leurs van ActiVite op. De Transmuralisdirecteur durft eveneens geen toezeggingen te doen, maar benadrukt het belang van het voortbestaan van het Ouderenberaad. ,,De stem van de klant is zo belangrijk. Ik praat erover met de partijen met wie wij te maken hebben.’’

Lid van het Ouderenberaad Gert Hylkema geeft een boodschap mee voor de gemeenten die sinds enkele jaren verantwoordelijk zijn voor de zorg voor thuiswonende ouderen. ,,Gemeenten vinden het heel belangrijk dat ouderen worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Wij spelen daarin een rol. Financier ons.’’

Iedere aanwezige gaat naar huis met het zojuist gereed gekomen jaarverslag. Twaalf A4-tjes had het Ouderenberaad nodig om alle activiteiten van 2016 te benoemen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.