Voorlopig geen hele randweg Noordwijkerhout

Redactie Leidsch Dagblad
noordwijkerhout

Het pleidooi van met name de bewoners van de Victoriberg om aan de westkant van Noordwijkerhout een volledige randweg aan te leggen blijft zonder resultaat. B en W vinden voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk op het Bavoterrein een verbinding tussen de Herenweg en de Langevelderweg voorlopig voldoende.

Dit blijkt uit de antwoorden die het college van B en W hebben geformuleerd op de 25 reacties die zijn binnengekomen op Noordwijkerhouts Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). In dat plan werd de komst van zo’n nieuwe verbindingsweg ten noorden van sportpark De Boekhorst al als de meest wenselijke optie aangekondigd. De reacties van ’de bevolking’ hebben burgemeester en wethouders niet op andere gedachten gebracht.Het college erkent wel dat de aanleg van een volledige randweg – van de Herenweg, om Boekhorst, Bavo en Zeeburg heen, tot aan de Schulpweg – ’iets meer verkeersoplossend vermogen in de kern van het dorp’ heeft. Toch kiest het college er niet voor. Vanwege de hoge kosten. Vanwege de procedures die de gemeente moet doorlopen, met alle risico’s van dien. Vanwege de mogelijk moeizame grondverwerving. En vanwege de gevolgen die zo’n randweg zou hebben voor de ’ruimtelijke kwaliteit’ van het gebied.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.