Wintersterfte bijen was ongeveer normaal

Wintersterfte bijen was ongeveer normaal
Leiden

Nederlandse imkers hebben afgelopen jaar ongeveer 14 procent van hun bijenvolken verloren. Dat blijkt uit een enquête van Naturalis Biodiversity Center in Leiden, die is uitgevoerd in samenwerking met bijenonderzoekers van Wageningen University en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Volgens wetenschappelijk directeur Koos Biesmeijer van Naturalis geldt een wintersterfte van 14 procent als normaal.

Voor Naturalis doet Biesmeijer onderzoek naar bijen en bestuiving. Vooral in het voorjaar, als er nog weinig andere bestuivende insecten actief zijn, zijn bijen belangrijk voor fruittelers en kwekers van fruitbomen. ,,Juist in de vroege lenteweken is de inzet van honingbijen onmisbaar. De oogst van veel telers is ervan afhankelijk’’, zegt hij.

Het welzijn van honingbijen staat in de belangstelling, nadat vanaf het jaar 2000 de sterfte enorm toenam. Jaren waarin een kwart van alle bijenvolken de winter niet overleefden, waren geen uitzondering. Over de oorzaken van die sterfte bestaat geen overeenstemming; vermoedelijk is er niet één oorzaak. De bijenhouderij kampt sinds 1983 met de agressieve parasitaire varroamijt, die voor honingbijen levensbedreigende virussen met zich meedraagt. Het vorig jaar verboden bestrijdingsmiddel imidacloprid, dat het zenuwstelsel van insecten aantast, zou bijen kwetsbaar maken. Verder wordt ook gewezen op de moderne landbouw, die er steeds beter in slaagt om bloeiende onkruiden uit akkers en weilanden te weren. Hierdoor kunnen bijenvolken niet voldoende voedsel meer vinden.

Sinds 2013 neemt de bijensterfte echter sterk af. De afgelopen jaren lag die onder de tien procent; vorig jaar was de sterfte met 6,5 procent zelfs ’uitzonderlijk laag’, zegt Biesmeijer. Een ’uitschieter’ van 14 procent vindt de Leidse bijendeskundige niet verontrustend, maar zoiets vraagt wel ’meer aandacht voor de oorzaken’.

De drie organisaties enquêteerden 470 imkers, die gezamenlijk 3479 bijenvolken ’inwinterden’. Daarvan kwamen er 2981 de winter goed door. Het onderzoek wordt betaald door het ministerie van EZ en Nefyto, de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie.

Meer nieuws uit Leiden