Leiden gaat voor zekerheid bij stadsverwarming

Annet van Aarsen
Leiden

De gemeente neemt maatregelen voor het geval de toekomstige levering van energie uit Rotterdam voor de Leidse stadsverwarming op problemen stuit. Er is in Groenoord Noord een stuk grond aangewezen voor de bouw van een centrale.

In het uitvoeringsbesluit Groenoord Noord 2016, dat deze week naar buiten werd gebracht, staat dat Leiden op het terrein van de vroegere vuilverbranding aan de Gabriël Metzustraat een lap grond reserveert voor een hulpwarmtecentrale van de NUON.

Terugvaloptie

Het gaat om braakliggend terrein pal naast de plek waar de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden voor veertien tijdelijke woningen voor statushouders. ’Het veld wordt gereserveerd als terugvaloptie indien de voorkeursvariant, een 35 kilometer lange buis met restwarmte uit Rotterdam, niet doorgaat’, staat er in het uitvoeringsbesluit.

Het college stelt voor om nu al met een procedure te beginnen om de komst van zo’n hulpcentrale mogelijk te maken. Als uiteindelijk blijkt dat de voorkeursvariant - energielevering vanaf de warmterotonde bij Rotterdam - definitief doorgaat, dan wordt een andere bedrijfsbestemming voor het terrein aan de Gabriël Metzustraat gezocht.

Een week geleden verklaarde het Rotterdams Warmtebedrijf er van uit te gaan dat de warmterotonde al in het najaar van 2018 huishoudens en bedrijven in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest van energie kan voorzien.

Vergunningen

Het bedrijf hoopt begin volgend jaar te beginnen met het aanleggen van leidingen tussen Rotterdam en Leiden. Voor de aanleg van de leidingen en drie pompstations heeft het bedrijf maar liefst 170 vergunningen moeten aanvragen bij provincie, gemeenten en waterschappen. De procedures lopen nog.

De warmterotonde - of anders een alternatief - is nodig omdat de Eon-centrale in Leiden uiterlijk in 2020 sluit. Die voorziet nu negenduizend huizen en 170 bedrijven in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest die op de stadsverwarming zijn aangesloten van warmte.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.