Realisatie Opduin is een stap dichterbij

Peter van der Hulst
Noordwijk

De bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Rembrandtweg in Noordwijk is een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Daardoor is het mogelijk dat op de plek van het voormalige hotel Opduin en het niet meer in gebruik zijnde pension Midduyne acht appartementen verrijzen.

Hoewel de politiek van Noordwijk het plan omarmt, lijkt de juridische strijd over de nieuwbouw nog niet voorbij. Een van de omwonenden heeft een privaatrechtelijke zaak aangespannen, omdat hij vindt dat hij wordt geschaad in zijn recht van overpad. Daarnaast is de bewoner niet blij met de grootte van het gebouw. Ook vreest hij dat het appartementencomplex, in vergelijk met hotel en pension, voor meer hinder gaat zorgen. Zijn woongenot zou worden aangetast, omdat een aantal balkons van Residence Opduin grenzen aan zijn perceel. Dat kan mogelijk leiden tot waardevermindering van de woning.

De gemeente deelt de visie van de omwonende niet. De overlast neemt juist af, omdat een hotel nu eenmaal intensiever wordt gebruikt en meer verkeer aantrekt. Ook zou de inbreuk op de privacy als gevolg van hotelkamers of een appartement volgens de gemeente niet wezenlijk anders zijn. De raad is het met die visie eens.

Omdat de appartementen onder de vrije sector vallen, wordt niet voldaan aan de plicht om ook deels sociaal te bouwen. Daarom wordt een bijdrage gestort in het fonds dat de bouw van sociale huurwoningen in Noordwijk moet bevorderen. Bovendien zal de initiatiefnemer, tevens eigenaar van Huis ter Duin, zich inspannen om de hotelkamers te compenseren die verloren gaan met de sloop van Opduin en Midduyne. Dat gebeurt als de oude hotelvleugel van het Grand Hotel wordt vervangen door nieuwbouw.

De politieke partijen zijn in ieder geval blij met nieuwe complex, al mag de procedure van de VVD wel wat eenvoudiger worden. ,,Voor zo’n klein project vragen we wel ontzettend veel’’, doelde Roberto ter Hark op de hoeveelheid aan rapporten en onderzoeken die voorafgaande aan de bouw moeten worden opgesteld.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.