Zorgen om schoolverlaters speciaal voortgezet onderwijs

Marieke den Boer
Alphen/Kaag en Braassem

Schoolverlaters van het speciaal voorgezet onderwijs in de Rijnstreek lijken het kind van de rekening te worden nu zij door nieuw beleid van het rijk niet meer actief worden begeleid naar beschut werk. Daar is te weinig geld voor, dus dreigen deze 18-jarige jongens en meisjes die functioneren op groep vijf-niveau, thuis te komen zitten. SWA-directeur Herman Frankes en VSO Prisma-directeur Fons Simons luiden de noodklok.

Het gaat om kinderen met een verstandelijke beperking die eenvoudige opdrachten kunnen begrijpen, lezen en schrijven en binnen de muren van bijvoorbeeld de Sociale Werkplaats in Alphen goed zouden kunnen functioneren. Zij vormen de ’toplaag’ van de Prismaschool en zitten bijvoorbeeld ook op de Praktijkschool of Parkschool. Zij zijn ’te goed’ voor bijvoorbeeld een dagbesteding bij De Bruggen, maar dreigen nu in een gat te vallen.

In de Rijnstreek (Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem) gaat het dit jaar om veertien kinderen, volgend jaar om dertig en die aantallen stijgen waarschijnlijk nog, denkt SWA-directeur Frankes. Hij heeft al huilende ouders aan zijn bureau gehad. ,,Of hun kinderen niet gratis bij me kunnen komen werken. Maar dat gaat tegen mijn principes in, wie werkt, hoort loon te krijgen.’’ Dus moet hij de ouders nu nee verkopen. Ook al omdat hij een wachtlijst heeft van meer dan honderd man.

Met de komst van de nieuwe participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de integratie van ’arbeidsbeperkte’ mensen. Tegelijkertijd slinken de budgetten. De gemeente Alphen kiest ervoor om de SWA meer een ’bemiddelorganisatie’ te laten zijn in plaats van een productietak. Bedrijven kunnen dan een deel van het SWA-personeel in dienst nemen. De gemeente wil ook de financiering overnemen van het te groot wordende pand van de SWA en daarna huur vragen.

Dat is prima, stelt Frankes, Alphen doet haar best voor het behouden van beschut werk. Maar het gaat wel mis bij de aansluiting van deze jongeren: als de 18-jarigen van school moeten, is er voor die doelgroep bijna geen werk. ,,Dus bestaat er geen kans meer voor onze beste leerlingen op betaald werk’’, stelt VSO Prisma-directeur Simons. ,,Dat is vooral voor ouders een groot probleem, want die kinderen kunnen vaak niet alleen thuis blijven en zijn vaak heel beïnvloedbaar.’’

Hij pleit ervoor dat de kinderen worden ingeschreven in het ’doelgroepenregister’ zodat ze kans maken op één van de 25 zogenoemde garantiebanen in de Rijnstreek. Maar ook die banen zijn er nog niet. Op de VSO Prisma school wordt op 27 mei een ouderavond gehouden waar alle partijen zijn uitgenodigd.

Meer nieuws uit LD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.