Verbouwing Voorschotense school begint na de feestdagen

Marieta Kroft
Voorschoten

De verbouwing van de voormalige basisschool De Vos aan de Marijkelaan begint rond 7 januari. In twee tot drie weken moet de school bewoonbaar worden gemaakt. Nog voor eind januari wil de gemeente Voorschoten er zes gezinnen huisvesten die nu nog in de asielzoekerscentra verblijven, maar wel al een verblijfsvergunning hebben gekregen. ,,De vier anti-krakers kunnen de kerstdagen nog in de school doorbrengen'', zei wethouder Bianca Bremer donderdagavond in de raadsvergadering.

Een vluchtelingengezin krijgt via de woningcorporatie een huis aangeboden. Dat huis zou anders worden verkocht. Voorschoten heeft inmiddels de toezegging gekregen van het COA, dat er inderdaad in totaal zeven gezinnen met een verblijfsstatus komen.

Een inspectie van de school wees vorige week uit dat er nog wel wat aanpassingen nodig zijn voordat het gebouw geschikt is voor wonen. Om die kosten te drukken, polste de wethouder via de ondernemersvereniging of er ondernemers zijn die een bijdrage wilden leveren. ,,Mijn mailbox ontplofte bijna, zoveel mensen die aanboden om te helpen. We gaan nu een plan maken en hopen rond 6 januari aan de slag te gaan.''

Dat Voorschoten voor de huisvesting van vergunninghouders een oude school beschikbaar stelt heeft twee redenen. Ten eerste kan zo snel iets worden gedaan aan het probleem van de overvolle asielzoekerscentra. Ten tweede wordt de wachtlijst voor woningzoekenden op deze manier niet verder belast.

Het is de bedoeling dat de gezinnen in de school binnen een half jaar een huis krijgen aangeboden in de gemeente. Daarna kan er weer een nieuw gezin worden gehuisvest. Het gebouw blijft maximaal drie jaar deze functie behouden.

Alle fracties spraken hun waardering uit voor de aanpak door burgemeester en wethouders, de bereidheid van ondernemers om te helpen en de omwonenden die over het algemeen positief zijn.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.