Meer dwang in centra Rivierduinen

Erna Straatsma
Leiden

Het aantal separaties - opsluiting in een isoleercel - nam toe van 2579 naar 3653 keer. Het fixeren van patiënten gebeurde vorig jaar 1242 keer; het jaar daarvoor bleef die noodmaatregel beperkt tot 386 keer. Alleen het aantal 'afzonderingen', een iets lichtere vorm van opsluiting, daalde vorig jaar van 914 (in 2012) naar 807 keer.

De stijging van dwangmaatregelen is opmerkelijk, omdat Rivierduinen al jaren veel energie steekt in het terugdringen hiervan.

De stijging is ook opmerkelijk omdat de populatie vaste bewoners van Rivierduinen afneemt. Het (rijks)beleid is er op gericht om dat psychiatrische patiënten zo veel mogelijk zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren, buiten de muren van een ziekenhuis.

De toegenomen complexiteit van patiënten op afdelingen voor langdurend verblijf, in combinatie met een afname van verplegend personeel lijken volgens Rivierduinen belangrijke oorzaken van de toegenomen dwang. ’De resultaten onderstrepen dat het niet eenvoudig is om het toepassen van dwang te reduceren’, zo staat in het jaarverslag. ’Ondanks dat hier veel aandacht voor is op de klinische afdelingen.’ Ook in andere ggz-instellingen in Nederland is er, volgens Rivierduinen, weer een toename van dwang en drang’.

De directie van Rivierduinen heeft alle klinische afdelingen de opdracht gegeven om de stijging te analyseren.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.