Meer bewegen voor minder geld

LD Politiek Live
Leiden

Tevredenheid bij maatschappelijke organisaties in Leiden, meer sporten op meer Leidse scholen, een betere doorstroom naar clubs en betere samenwerking tussen verschillende Leidse sport- en cultuurclubs. En toch wil de gemeente Leiden bezuinigen op de mensen die dit allemaal mogelijk maken: de combinatiefunctionaris. Zij moeten met minder geld meer kinderen in beweging zetten en laten proeven aan cultuur.

Jaarlijks kosten alle Leidse activiteiten om kinderen met sport en cultuur in aanraking te laten komen ruim 2,9 miljoen euro. Daar is nu nog ruim 2,6 miljoen van over. Dat tekort wil de gemeente dekken door het aantal functionarissen terug te schroeven en de prioriteiten bij te stellen.

De gemeente zoekt de bezuiniging in het schrappen van de Topsportcoördinator, minder mensen voor de uitvoering van de projecten en schrappen van subsidie voor functionarissen zelf. Ook wil het college het aantal doelstellingen terugbrengen, van twaalf naar zeven. Zo moeten meer kinderen tussen de 4 en 18 gaan sporten. De gemeente wil meer aandacht voor speciale doelgroepen, zoals kinderen met een functiebeperking. En sportverenigingen moeten meer doen aan aan ontmoeting in de buurt, participatie en sociale samenhang.

In de wijken moet worden geschoven met de functionarissen. Leiden Noord, het Bos- en Gasthuisdistrict, het Morsdistrict en de Stevenshof krijgen in de nieuwe plannen extra mensen om kinderen in beweging te krijgen. Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging is hier lager dan gemiddeld en meer kinderen dan gemiddeld leiden aan overgewicht.

De Merenwijk krijgt minder functionarissen: er zijn volgens het college voldoende partijen bezig om kinderen in beweging te krijgen. Dat doen ze te weinig, maar extra aandacht leidt mogelijk tot ‘overkill’. In het Centrum zijn meer kinderen lid van een club dan het Leidse gemiddelde en leiden zij ook minder aan overgewicht. Ook hier zullen minder functionarissen worden ingezet.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.