Katwijk keurt basisscholen

Alieke Hoogenboom
Katwijk

Er komt een groot onderzoek naar de kwaliteit van de 24 basisscholen in Katwijk. Het college van burgemeester en wethouders wil weten welke investeringen de komende jaren nodig zijn en welke complexen prioriteit hebben. Een groot deel van de schoolgebouwen in Katwijk is ouder dan veertig jaar.

Onlangs is als ’pilot’ onderzocht hoe het is gesteld met het gebouw van de Christelijke Opleidingsschool aan de Parklaan in het kustdorp. Uit die inspectie blijkt dat de basisschool niet voldoet aan alle kwaliteitscriteria uit het rapport ’Het kind centraal’, vastgesteld door onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Twee oorzaken zijn: beperkte ventilatiemogelijkheden en volle leslokalen.

Daarom is besloten dat alle schoolgebouwen in de gemeente Katwijk onder de loep te nemen om vast te kunnen stellen of renovatie of nieuwbouw nodig en mogelijk is. Daarna bespreekt de gemeente met de schoolbesturen was wenselijk en financieel haalbaar is.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Gelet wordt op de zogenoemde ’functionele kwaliteit’, zoals de omvang van het gebouw, de ligging en de geschiktheid van de ruimtes. Daarnaast toetsen ambtenaren op ’technische kwaliteit’. Daarbij spelen de criteria gezondheid, duurzaamheid en onderhoud een rol.

Brandbrief

De gemeente wilde de kosten voor het onderzoeksproject - 48.350 euro - door het ’gedeelde belang’ voor een deel verhalen op de schoolbesturen, maar ziet hier vanaf. Onder meer omdat een aantal schoolbesturen worstelt met de financiën.

De medezeggenschapsraad van Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs Katwijk (PCOK) schreef onlangs in een brandbrief aan het college dat het de komende tien jaar 1,6 miljoen euro tekort denkt te komen voor het buitenonderhoud van de gebouwen. Als het schoolbestuur zou moeten bijdragen aan het kwaliteitsonderzoek, zou dat neerkomen op 6.200 euro.

Voor de Christelijke Opleidingsschool (1953), Sjaloomschool (1969) en Krulder (1971) ligt bij de gemeente al een aanvraag voor nieuwbouw en bij de Windvang (1972) is vastgesteld dat het niet voldoet aan de functionele eisen. Het onderzoek van Asset moet uitwijzen of het mogelijk is nieuwbouw uit te stellen door bijvoorbeeld over te gaan tot een niet al te dure renovatie.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.