Vuile scooters weg uit Leiden, en heel het land

Loman Leefmans
Leiden

Brommers en scooters met een tweetaktmotor moeten worden verboden. Een brief met die strekking heeft het Leidse stadsbestuur gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De tweewielers zorgen voor ernstige luchtvervuiling. Aparte Leidse regels om die te bestrijden, hebben geen zin.

Het was GroenLinks dat het onderwerp bijna een jaar geleden aankaartte. De milieupartij wees op een onderzoek waaruit bleek dat tweetaktmotoren een ongekend hoge concentratie fijnstof en andere giftige stoffen uitstoten. Ze kunnen zelfs 2700 keer zo veel verontreiniging veroorzaken dan één enkele bestelbus.GroenLinks vond daarom dat deze brommers en scooters - het aantal werd geschat op ongeveer eenderde van de circa 10.000 die er in Leiden rondrijden - in ieder geval uit de Leidse binnenstad moeten worden geweerd. En er moest een compensatieregeling komen voor eigenaars die hun vuile scooter of brommer naar de sloop brachten.Dat vond het stadsbestuur toen niet zo'n goed plan. Want het is niet eenvoudig om voorbijrijdende tweetaktmotoren van andere scooters en brommers te onderscheiden. En een sloopregeling bleek te duur.Volgens burgemeester en wethouders was het beter om de vervuilers helemaal te verbieden, en dan niet alleen in Leiden, maar in heel Nederland.Daarover zou het stadsbestuur een brief aan het ministerie sturen. Met een vertraging van een half jaar is dat nu ook gebeurd.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.