Pieter Hilhorst informateur nieuwe raad Alphen aan den Rijn

1/2
Alphen aan den Rijn

Pieter Hilhorst is benoemd tot informateur voor de nieuwe raad van Alphen aan den Rijn. Hij werd gekozen door de lijsttrekkers van de in de nieuwe raad vertegenwoordigende partijen.

De informateur wordt gevraagd te onderzoeken welke coalitie(s) op een zo breed mogelijk draagvlak en/of een solide meerderheid in de raad kunnen rekenen. De informateur voert gesprekken met alle lijsttrekkers. In dat gesprek komen onder meer de duiding van de verkiezingsuitslag, wensen, voorwaarden, mogelijke belemmeringen en inhoudelijke speerpunten aan de orde.

Het onderzoek van de informateur vindt zijn weerslag in een openbare rapportage aan alle fracties, waarin de argumenten worden weergegeven op basis waarvan de informateur zijn advies baseert.

Het eindrapport van de informateur wordt in een openbare raadsvergadering besproken, waarna de formatiefase begint.

Pieter Hilhorst is politicus (PvdA) politicoloog en publicist. Van november 2012 tot maart 2014 was hij wethouder van financiën, onderwijs en jeugdzorg van Amsterdam.