'Veel hartpatiënten kampen met seksuele stoornissen'

Melianthe Nicolai

Susanne Moerkerk
Leiden

Minstens tweederde van de mannelijke patiënten met hart- en vaatziekten kampt met erectiestoornissen. Van de vrouwelijke patiënten heeft 35 procent seksuele problemen.

Dat blijkt uit onderzoek van uroloog in opleiding Melianthe Nicolaï (29), die onlangs promoveerde inof aan?? het LUMC. Nicolaï pleit ervoor dat cardiologen meer aandacht schenken aan de seksuele problemen. Deze specialisten pleiten op hun beurt voor meer onderwijs hierover.

Om erachter te komen welke problemen en behoeften er bestaan bij patiënten en in hoeverre cardiologen in die behoeften kunnen voorzien, verspreidde de arts-onderzoeker de afgelopen vier jaar vragenlijsten. Ze werden ingevuld door 296 mannen en 163 vrouwen met hart- en vaatziekten.

Erecties

Driekwart van deze mensen komt uit de Leidse regio, de rest uit Amsterdam. Ook kregen 980 cardiologen een vragenlijst toegestuurd, van wie er 414 de lijst retourneerden. De respons was hoog genoeg om representatieve conclusies te kunnen trekken.

Opvallend is dat minstens tweederde van het aantal mannen erectieproblemen heeft. De helft zou hierover graag met de cardioloog of een gespecialiseerd verpleegkundige willen praten. Ongeveer dertig procent van de mannelijke hartpatiënten bleek een medicijn te gebruiken of gebruikt te hebben om erecties te bevorderen, zoals Viagra. Het gebruik van het medicijn baart Nicolaï zorgen. ,,Viagra kan gevaarlijk zijn in combinatie met sommige andere medicijnen. Aangezien de overgrote meerderheid van de mannen het middel niet via de cardioloog had verkregen, is het zorgwekkend dat minder dan de helft van de cardiologen naar het gebruik van dergelijke medicijnen vraagt.’’

Vrouwen

Van de vrouwelijke patiënten geeft slechts 35 procent aan problemen te hebben op het gebied van seks. De drempel om erover in gesprek te gaan met de cardioloog is bij hen hoog. Slechts 6 procent waardeert het als de cardioloog daarover met hen in gesprek zou gaan.

Ook cardiologen ervaren die drempel, merkte ze. ,,Slechts twee procent zei seksualiteit vaak te bespreken met de patiënt. Tweederde doet dat regelmatig of soms. Bijna één op de drie cardiologen bespreekt het onderwerp zelden of nooit. Ze noemen gebrek aan training, kennis en tijd als reden. Een deel van de cardiologen voelt zich daarnaast niet verantwoordelijk voor deze taak, maar verwijzen naar de huisarts.’’

Medicatie

Volgens Nicolaï kan medicatie invloed hebben op het seksleven. Zo zijn er bepaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk als bètablokkers, plastabletten en digoxine die een negatief effect hebben. Maar er bestaan ook medicijnen die juist een positieve werking op de seks hebben. ,,De kennis die cardiologen hebben over deze effecten laat te wensen over’’, concludeert Nicolaï. ,,Zo wisten cardiologen meestal niet dat de nieuwste generaties bètablokkers géén negatieve effecten heeft. Een gemiste kans.’’

Het gebrek aan aandacht voor de seksuele problemen is geen onwil van de cardiologen. ,,Cardiologen willen graag meer onderwijs over dit onderwerp.’’ Ze pleit voor meer aandacht voor dit onderwerp tijdens de studie Geneeskunde. Nicolaï: ,,En niet alleen voor mensen met hart- en vaatziekten. Ook patiënten met bijvoorbeeld nierziekten, de ziekte van Parkinson of borstkanker ondervinden vaak seksuele problemen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.