Leidse reclames verder in de ban

Loman Leefmans
Leiden

Lichtbakken worden aan banden gelegd, reclamevlaggen en uitstallingen worden zo goed als helemaal verboden, maar stoepborden mogen onder voorwaarden weer terugkeren in het Leidse centrum. Dat zijn enkele nieuwe regels die zijn opgenomen in het herziene 'Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden' van het stadsbestuur.

Leiden kent sinds 2009 een modellenboek. Dat is toen opgesteld om 'lelijke reclame-uitingen' in het historische stadscentrum een halt toe te roepen. Stoep- en sandwichborden werden toen onder meer verboden. De invoering van de nieuwe regels was bepaald niet onomstreden.

Enkele boze winkeliers klaagden omdat hun reclames al jarenlang werden toegestaan en opeens niet meer. Ook trad de gemeente niet al te vaak op tegen overtreders en soms willekeurig, zo luidde de klacht.

Modellenboek

Toen op Douzastraat twee stoepborden in beslag werden genomen, stuurde één winkelier een gepeperde rekening richting stadsbestuur en een andere begon een handtekeningenactie. Ook werd geconstateerd dat het gebruik van banieren niet in het modellenboek voorkwam.

Dat wordt nu rechtgezet, in de herziene versie. Daarin staat onder meer dat cafés en restaurants voortaan twee uitstekende reclames op gevel of pui mogen hebben, één met de eigen naam en een met het biermerk dat binnen wordt geschonken.

Speciale commissie

Verder worden kantoren van makelaars voortaan aan dezelfde regels onderworpen als winkels. Lichtbakken en reclamevlaggen worden helemaal verboden, banieren, uitstallingen en stoepborden mogen wel, maar alleen als een speciale commissie daar toestemming voor geeft.

Het nieuwe boek is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente met winkeliers, binnenstadbewoners, vastgoedeigenaren en het centrummanagement. Toch wacht centrummanager Erwin Roodhart met het geven van een reactie. ,,Ik wil eerst met de winkeliers overleggen en vragen wat zij van het resultaat vinden.''

Er komt in ieder geval een flyer die aan de betrokkenen wordt uitgedeeld en waarin beknopt de voornaamste wijzigingen staan vermeld. Ook komen er informatiebijeenkomsten. Winkeliers die over een 'oude', verboden lichtbak beschikken, kunnen voor het verwijderen daarvan een bescheiden subsidie krijgen.

Schendingen

Daarvoor stelt Leiden 50.000 euro beschikbaar. Voor de aanpak van illegale gevelreclame is een budget van een ton uitgetrokken. Daarbij wordt een lijst opgesteld met de grofste schendingen in de Leidse binnenstad.

Eerder dit jaar werd bekend dat sinds de invoering van het modellenboek zestig puien, deels met subsidie, in oude luister zijn hersteld. Dat werd als een groot succes betiteld.

Om winkeliers ertoe aan te zetten om hun gevel of winkelpui te verfraaien, wordt een prijs in het leven geroepen; 'de mooiste reclame van Leiden'. Het is nog onbekend wanneer die voor het eerst wordt uitgeloofd.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.