’Sloopvariant’ Duinpolderweg is van de baan

De definitieve voorkeursvariant.© tekening provincie

Sjaak Smakman
Hillegom

Een hele opluchting, noemt de Hillegomse wethouder Anne de Jong de uiteindelijke keuze van Gedeputeerde Staten van beide provincies om de ’sloopvariant’ voor de Duinpolderweg in te ruilen voor de middenvariant door de Oosteinderpolder tussen Hillegom en Bennebroek.

Ook dat heeft schaduwkanten, benadrukt hij, met name voor landschap, natuur en de bewoners en bedrijven daar, maar die staan toch niet in verhouding tot de eerdere keuze voor aanleg van de weg dwars over bedrijventerrein Horst ten Daal.

De uiteindelijke keuze van beide provinciebesturen komt bijna helemaal overeen met de zienswijze die Hillegom indiende tegen de zogeheten zuidelijke variant.

De enige afwijking is dat GS wel alvast een zogeheten ruimtelijke reservering willen doen voor een later doortrekking van de weg vanaf de Haarlemmerstraat (N208) naar de N206 bij de Tiltenberg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Jong zegt ’erg benieuwd’ te zijn naar de onderbouwing daarvan. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen zei eerder dat de doortrekking van de Duinpolderweg al over vijf tot tien jaar noodzakelijk zal zijn vanwege economische ontwikkeling en woningbouw in de Bollenstreek.

Het college gaat zich komende dinsdag beraden over vervolgstappen. Als Provinciale Staten in september groen licht geven, zal Hillegom in elk geval inzetten op een aquaduct in plaats van een brug over de Ringvaart en op verdiepte aanleg van de weg door de Oosteinderpolder, zegt De Jong.

Leefbaarheid

Hij ziet ook voordelen voor Hillegom bij deze variant voor de leefbaarheid: zowel ten zuiden als ten noorden van het dorp zijn dan goede verbindingen richting de A4 en dat biedt wellicht mogelijkheden om doorgaand oost-westverkeer door het centrum via de Meerlaan te beperken. ,,Maar dat moeten we allemaal nog nader bekijken’’, aldus De Jong in een eerste reactie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De gemeente Bloemendaal was en is fel gekant tegen de Duinpolderweg, die volgens het gemeentebestuur voor Bloemendaal per saldo alleen maar nadelen oplevert.

Bij de keuze voor de zuidelijke variant toonde toenmalig wethouder Richard Kruijsweg zich vooral tevreden omdat de weg dan in elk geval ver van Bloemendaal af kwam te liggen. Gisteren was er bij Bloemendaal niemand beschikbaar voor een reactie.

De gemeente Heemstede toonde zich eerder ook al kritisch over de Duinpolderweg. Zowel in het oude als het nieuwe coalitieakkoord staat dat Heemstede alleen meebetaalt aan de weg als die aantoonbare voordelen oplevert voor Heemstede.

Dat is niet het geval, hebben verkeersberekeningen laten zien. Bij een reactie op de keuze voor de zuidvariant liet Heemstede weten alleen mee te betalen als de weg direct wordt doorgetrokken. Het college gaat eerst uitzoeken wat dit besluit precies voor Heemstede betekent, laat een woordvoerder weten.

De Duinpolderweg omvat overigens veel meer dan alleen het stuk tussen de Drie Merenweg (N205) en de Haarlemmerstraat. Belangrijk onderdeel is de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg met een goede aansluiting op de A4.

Daarnaast komt er ten zuiden van Lisse een verbinding naar de A44 bij Abbenes en moet er een ’rondweg’ komen rond Zwaanshoek van de Bennebroekerdijk naar de Spieringweg.

De Bennebroekerdijk wordt op het deel tussen de brug en de Bennebroekerweg dan afgesloten voor autoverkeer. Tegen die verbindingen zijn vele tientallen zienswijzen van daardoor getroffen bewoners en bedrijven ingebracht, maar GS houden vast aan die ook bij de zuidelijke variant al gemaakte keuze.

Inspraak

Definitief is het allemaal nog niet: het besluit komt aan de orde op 3 september in de Statencommissie mobiliteit en financiën van Noord-Holland en op 12 september in de Statencommissie verkeer en milieu van Zuid-Holland.

Op vrijdag 7 september is in Zuid-Holland een hoorzitting voorzien voor insprekers. De insprekers in Noord-Holland zijn welkom op 3 september. Op 19 september volgt de beraadslaging in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Die is beslissend: Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de uiteindelijke beslissing overgelaten aan GS, maar de Zuid-Hollandse Staten willen wel zelf de uiteindelijke beslissing nemen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.