Geboortehuis Leiden op 1 juli open

Hoofd verloskunde bij het LUMC, Jan van Lith, laat zien waar het Geboortehuis komt. Bouwvakkers zijn nog druk met de verbouwing. © Foto Leidsch Dagblad

Marieta Kroft
Leiden

Een ziekenhuisbevalling vanaf 1 juli? Zwangere vrouwen uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek kunnen behalve in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, ook in het Geboortehuis Leiden terecht.

Op 1 juli opent op de zevende verdieping van het LUMC een gloednieuwe afdeling waar gynaecologen, verloskundigen, verpleegkundigen, kinderartsen en een operatieteam 24 uur per dag klaar staan om te helpen bij de bevalling.

De verloskunde-afdeling van het Alrijne Leiden (het voormalige Diaconessenhuis) gaat per die datum dicht. Vrouwen die normaalgesproken hier zouden bevallen, gaan naar het Geboortehuis.

Het geboortehuis is een initiatief van het LUMC, Alrijne Leiden en verloskundigen. ,,In 2008 zocht het Diaconnessenhuis (dat in 2015 fuseerde met het Rijnland Ziekenhuis tot Alrijne) contact met de andere twee ziekenhuizen in de Leidse regio’’, blikt gynaecoloog Fred Vork van het toenmalige ‘Diac’ terug.

De ziekenhuizen zijn acht jaar bezig geweest om de acute verloskundige zorg onder één dak te brengen. ,,Alle drie zijn we net te klein om 24-uurszorg in het eigen ziekenhuis te kunnen bieden’’, zegt Vork.

Jan van Lith, hoofd verloskunde van het LUMC vult aan: ,,De vermijdbare babysterfte willen we naar nul terugbrengen. Nu zit Leiden ongeveer op het landelijk gemiddelde van 9 per 1000 bevallingen.’’

Het toenmalige Rijnland Ziekenhuis praatte aanvankelijk ook mee, maar haakte later af, omdat ook de regio Alphen tot het verzorgingsgebied van het Leiderdorpse ziekenhuis valt. Zwangere vrouwen uit de regio Alphen zouden de hele stad door moeten reizen om bij het Geboortehuis te komen. Verloskundigen vonden de reisafstand zeker bij vrouwen in barensnood te ver.

Van Lith geeft een rondleiding op de zevende verdieping. Bouwvakkers zijn er druk in de weer. ,,Hier komen zestien kamers voor de moeder, haar kind en haar partner’’, vertelt hij. ,,We proberen de kamers zo huiselijk mogelijk in te richten.’’ Ook komt hier een operatiekamer voor foetale behandeling en een intensive-careafdeling voor baby’s. Zodra deze vleugel in gebruik is genomen, breekt de volgende fase aan. In een aangrenzende vleugel komen in negen maanden tijd eveneens zestien kamers.

Electronisch patientendossier

Het Geboortehuis zal jaarlijks bij zo’n 3500 zwangerschappen betrokken zijn, verwacht Van Lith. Dit is inclusief de academische bevallingen. ,,Voor alle zwangeren komt er één electronisch patientendossier, dit is uniek in Nederland. Dit betekent dat de verloskundigen en gynaecologen samen in hetzelfde dossier werken en nog beter samen zorg kunnen geven. Ik verwacht dat het dalend aantal thuisbevallingen dat nu rond de 15 procent ligt, door de nieuwe aanpak weer gaat toenemen.’’

Het Geboortehuis valt onder de paraplu van het LUMC. Zo’n veertig verpleegkundigen van de verloskunde-afdeling Alrijne Leiden en ook zes gynaecologen zijn overgestapt naar het LUMC. Vork: ,,Dat is allemaal in goede harmonie gegaan. Ieder had de keuze om naar het Geboortehuis of naar Alrijne Leiderdorp te gaan.’’

Alrijne staat een deel van de omzet af en bovendien is het denkbaar dat zwangere vrouwen die in het ziekenhuis gaan bevallen, liever naar het Geboortehuis gaan dan naar Alrijne Leiderdorp. Toch verwachten Van Lith en Vork niet dat de twee ziekenhuizen elkaar stevig gaan beconcurreren. ,,De capaciteit van het Geboortehuis is 4000 bevallingen. Bovendien zullen vrouwen uit de Alphense regio een voorkeur blijven houden voor Leiderdorp vanwege de afstand.’’

Geboortehuis Leiden houdt op 18 juni tussen 10 en 16 uur open huis.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.