Ons Doel terug naar de oorsprong

Loman Leefmans
Leiden

Ons Doel blijft een zelfstandige Leidse woningcorporatie. Tenminste, als ze de afspraken met huurders en gemeente kan waarmaken. Maar daar lijkt het wel op, meldt directeur Christoffel Klap. Na een bestuurlijk en financieel stormachtige periode constateert hij dat zijn organisatie in rustiger vaarwater dobbert. ,,We hebben geen achterstallig onderhoud, onze financiële positie is goed en we kunnen onze woningen betaalbaar houden. Daar zijn we best trots op.''

Nog geen drie jaar geleden lag de situatie beduidend anders. Ons Doel werd door het ministerie als 'zwak' betiteld, een fusie met corporatie Warmunda ketste af en de directeur stapte op. Karin Rosielle nam het roer tijdelijk over, om de leiding vervolgens eerder dit jaar door te geven aan Klap, die overkwam van Portaal.Klap zorgde in betrekkelijk korte tijd voor kalmte, maar dat ging niet zonder slag of stoot. ,,We hadden drie wijkbeheerders en daar hebben we er een van moeten ontslaan. En mijn voorgangster heeft de stekker uit het project Robijnhof moeten halen, dat te zwaar op onze begroting drukte. Dat biedt dan wel weer mogelijkheden voor nieuwe projecten.''Waarmee Klap aangeeft dat rustig vaarwater niet hetzelfde is als op de lauweren rusten. De panden van Ons Doel moeten een hoger Energielabel krijgen en er moeten voor 2020 honderd nieuwe woningen worden gebouwd, wellicht mede door zelfbouwinitiatieven te steunen. ,,Daar zou ik wel aan mee willen doen'', fantaseert Klap.Voorlopig is het op de rails houden van de kleine corporatie nog het voornaamste doel. Zeker ook omdat allerlei ingewikkelde nieuwe wetgeving de positie van woningbouwstichtingen verandert. Leiden telt 18.000 sociale woningen, Ons Doel bezit en beheert daar vijftien procent van. ,,We willen er zijn voor de primaire doelgroep, mensen met een inkomen tot 34.000 euro, die we betaalbare huurwoningen kunnen aanbieden. De huurverhogingen proberen we gematigd te houden.''Het kleine hoofdkantoor van ons Doel ligt verscholen op een kantoorparkje achter de Rijnsburgersingel. Een gebouw waar moderne kunst de centrale ruimten siert en dat in omvang passend is bij de bescheiden organisatie. Terwijl de nadruk in corporatieland de afgelopen jaren juist op schaalvergroting en commercialisering lag, is dat 'kleine' nu juist een voordeel. Korte lijnen en snel kunnen inspelen op veranderingen, zijn de voor de hand liggende voordelen. ,,Klein zijn past bij deze tijd'', weet Klap. ,,Daardoor kunnen huurders ook meer invloed krijgen. We gaan de komende tijd ook experimenteren met nieuwe participatievormen en willen huurders meer ruimte geven voor eigen initiatieven. Ook wij proberen vorm te geven aan de participatiesamenleving''Klap is afkomstig van Portaal, juist een grote corporatie. Op de vraag of zijn oude werkgever wat kan opsteken van het afgeslankte Ons Doel, antwoordt hij diplomatiek. ,,Portaal kan wat van ons leren net zoals wij van Portaal kunnen leren.''Dat Ons Doel in relatief korte tijd is genezen van allerlei organisatorische en geldelijke kwalen, daarvoor hoeft Klap geen pluim op zijn hoed. ,,Want ik heb het gevoel dat ik net ben begonnen. We zijn op orde, maar nu staan we op het punt om ook echte verbeteringen door te voeren en in dat proces heeft mijn voorgangster ook een belangrijke bijdrage geleverd. We kunnen ook meer naar buiten treden. Andere bedrijven en organisaties moeten het leuk gaan vinden om mee te werken aan de bedoeling van Ons Doel.''

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.