Steigerverbod in Ringvaart

Bart Boele
Haarlemmermeer

Buiten de bebouwde kom mogen er geen steigers meer in de Ringvaart worden aangelegd. Binnen de bebouwde kom mogen geen grote steigers en botenhuizen meer worden gebouwd.

De gemeente Haarlemmermeer wil met het verbod ’ongewenste ontwikkelingen’ - oftewel een wildgroei aan steigers - tegengaan. Er is een nieuw bestemmingsplan voor de Ringvaart in de maak. Door een zogeheten voorbereidingsbesluit te nemen, kunnen steigers en boothuizen die niet in het toekomstige plan passen, worden tegengehouden.

,,Wij zien een groei van het aantal steigers en andere vormen van botenstallingen’’, aldus B en W. ,,Die groei kan worden verklaard uit het feit dat omliggende gemeenten liggeld vragen voor het aanmeren van boten.’’ Haarlemmermeer doet dat niet. Wie aan de overkant van de Ringvaart woont en een boot heeft, kan die dus goedkoper aan de Haarlemmermeerse kant aan een steiger leggen.

De noodzaak van een steigerverbod komt voor uit het project Ringvaart en Ringdijk dat de gemeente heeft ingezet. ,,Er wordt in gesprekken en bijeenkomsten met dorpsraden en aanwonenden nagegaan wat er leeft’’, aldus B en W. Een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt in de dijkdorpen is het beleid van Hoogheemraadschap van Rijnland om delen van de Ringdijk te verkopen.

Dat kan zijn aan de mensen van wie het huis op de dijk staat, maar er kunnen ook percelen aan anderen worden verkocht. Rijnland heeft de verkoop enige tijd opgeschort, maar op 1 januari 2016 wordt die hervat.

Alle aanwonenden van de Ringdijk krijgen een brief over het voorbereidingsbesluit en de hernieuwde start van de verkoop van oever- en waterdelen door Rijnland.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.