Katwijk neemt afstand van archeologie-brandbrief LTO

Paul de Vlieger
Katwijk/Bollenstreek

’Onjuist en ongenuanceerd’. Die kwalificatie geeft de gemeente Katwijk aan de brandbrief die de landbouworganisatie LTO Noord en het door haar ingeschakelde archeologisch adviesbureau A=M naar de colleges van B en W van de Bollenstreekgemeenten heeft gestuurd.

In de bewuste brief geven LTO Noord en A=M aan dat de ’archeologische verwachtingskaart’ die de gemeenten op het punt staan in te voeren niet deugt. Ten onrechte zouden honderden hectares land in de Bollenstreek - voornamelijk bollenland, maar ook bouwgrond - een archeologische verwachting hebben gekregen.

Volgens LTO en A=M blijkt uit eigen archievenonderzoek bij onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland dat veel percelen in het verleden al dusdanig zijn verstoord - door diepploegen, omspuiten en dergelijke - dat ze archeologisch zijn afgeschreven. Een verplicht archeologisch onderzoek bij bewerking dieper dan 70 centimeter zou daarom de grondeigenaren onnodig op hoge kosten jagen.

LTO Noord en A=M zeggen dat ze met hun onderzoeksresultaten bot vangen bij de gemeente-archeoloog van Katwijk, onder wiens regie de archeologische verwachtingskaart is gemaakt. ,,Ze willen er in Katwijk niet aan, kennelijk omdat ze bang zijn dat het speeltje van de archeologen wordt afgenomen’’, zei Jan Breimer van A=M eerder in deze krant.

Maar de gemeente Katwijk vindt dat Breimer en LTO Noord een verkeerde voorstelling van zaken geven. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat invoering van een ’archeologische verwachtingskaart’ helemaal niet automatisch leidt tot een verplicht archeologisch onderzoek. ’Zo’n vergunningplicht kan alleen via bestemmingsplannen worden opgelegd’, aldus de gemeente.

Ook zegt Katwijk dat percelen waarvan is aangetoond dat het voormalige landschap is verstoord wel degelijk als vrijgestelde grond op de kaart zijn opgenomen.

Verder kunnen bij een vergunningsaanvraag gebruikers van een perceel altijd bewijzen voor verstoringen aanleveren. Er is daarvoor een zogeheten ’noodzakelijkheidstoets’ ontwikkeld. ’In vooroverleg bij vergunningaanvragen kan met deze toets alsnog vrijstelling worden verkregen van archeologische onderzoeksverplichtingen’.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.