Leidse bouw moet duurzamer

Leiden

Het ene bouwplan na het andere passeert momenteel in rap tempo de gemeenteraad. Daarbij valt de term ’duurzaamheid’ echter zelden of nooit, zo is de D66-fractie opgevallen. En dat moet dus rigoureus veranderen, meent de grootste partij van de stad. ’Want zo gaat het niet goed.’

Ze luisteren naar (bij)namen als Ananas, Meas, Karakter, Rijnsburgerblok, Alphatoren of Nieuweroord. Het is een willekeurige greep uit de groep grote en middelgrote bouwplannen die in de afgelopen maanden elkaar snel opvolgden ter beoordeling in raadscommissies. En het valt de D66’ers steeds vaker op dat de milieutechnische aspecten en de mate van duurzaamheid daarbij onbesproken blijven.

Berging

Dit terwijl het niet alleen zou moeten gaan om de vorm en omvang van de bouwplannen en de wenselijkheid van nieuwbouw, maar ook ’om zaken als de gebruikte bouwmaterialen, de mogelijkheid tot zonnepanelen of sedumdaken en aandacht voor de waterberging’, zo schrijven de democraten in een brief aan andere raadsleden.

Duurzaamheid komt in de lokale politiek wel te sprake, maar dan als fenomeen op zich. Als het bijvoorbeeld gaat om het gescheiden ophalen van afval. Maar als de stedelijke ontwikkeling aan de beurt is, blijft de uitdrukking achterwege.

Doordrongen

Om dat niet meer te laten gebeuren, stelt D66 voor om voortaan in alle bouwplannen een duurzaamheidsparagraaf op te nemen. Verder moeten bij aanbestedingen de ontwikkelaars worden uitgekozen op hun duurzaamheid. Raadsleden, stadsbestuur én ambtenaren moeten ervan doordrongen zijn dat duurzaamheid een wezenlijk onderdeel hoort uit te maken van zowat alle gemeentelijke besluiten. ’Anno 2017, met zoveel maatschappelijke aandacht voor dit thema, vinden wij dat wij hier niet langer zo bij mogen achterlopen.’

Over twee weken wordt het duurzaamheidsvoorstel van D66 in de raad besproken.

Meer nieuws uit Leiden