Inbraakbestrijding blijft prioriteit Oegstgeest

Foto Roos Koole

Foto Roos Koole

Binnert Glastra
Oegstgeest

Het aantal woninginbraken in Oegstgeest neemt de afgelopen jaren gestaag af. Toch is de bestrijding ervan ook de komende jaren prioriteit. Dat blijkt uit een evaluatie van het gemeentelijk veiligheidsplan voor de afgelopen vier, en het voorgenomen plan voor de komende vier jaar.

Het gaat goed met de misdaadbestrijding in het dorp, zo blijkt uit de evaluatie, waarin wordt uitgegaan van gelijkblijvende aangiftebereidheid. Op veel gebieden is er een duidelijke daling van het aantal voorvallen, en van de prioriteitenlijst is alleen bij alcohol- en drugsoverlast een stijgende lijn. Oegstgeestenaren waarderen hun leefomgeving (rapportcijfer 7,7) en voelen zich er veilig (7,4). Opvallend is wel dat 41 procent van de Oegstgeestenaren zich wel eens onveilig voelt - waarschijnlijk dus buiten de eigen buurt. Dat is een groter aandeel dan in andere regiogemeenten.

Najaarsoffensief

Woninginbraken waren er sinds 2010 steeds minder. Van 147 (111 gelukt) in 2010 tot 97 vorig jaar (waarvan 67 geslaagd). Om dat te bereiken zijn regelmatig informatieavonden (onder meer over het politiekeurmerk Veilig wonen), worden omwonenden gewaarschuwd als in de buurt een inbraak heeft plaatsgevonden (inbrekers slaan volgens de politie vaak nogmaals toe in dezelfde buurt) en zijn politie en gemeente nauwer gaan samenwerken bij de opsporing. Eind vorig jaar werd verder gestart met een voortaan jaarlijks ’najaarsoffensief’, om Oegstgeestenaren te wijzen op dingen die ze kunnen doen om het inbrekers in de donkere dagen lastig te maken.

Toch stellen burgemeester en wethouders voor om het verder terugdringen van het aantal woninginbraken bovenaan de prioriteitenlijst te zetten voor de komende vier jaar. De raadscommissie ’Burger’ heeft al ebsloten die lijst op 25 september bij hamerslag goed te keuren, samen met de rest van het veiligheidsplan tot en met 2018.

High impact

Dat heeft twee redenen. Een inbraak is een van de zogenoemde ’high impact crimes’ voor slachtoffers, en de bestrijding daarvan is een regionale prioriteit. Verder is de gemeente weliswaar tevreden over de neergaande lijn, maar Oegstgeestenaren zijn ten opzichte van regiogenoten vaker slachtoffer van een inbraak. Interim-burgemeester Jan Waaijer wil hun de komende jaren nog meer kenbaar maken wat ze zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen. Want nog veel te vaak is de inbreker feitelijk een inslúiper.

Hoe dan ook wil Waaijer de komende jaren veel werk maken van de rol van de burger bij de bestrijding van misdaad. Statistieken wijzen uit dat de politie bij het overgrote deel van opgeloste zaken op de een of andere wijze de medewerking van burgers had; van een getuigenverhoor tot een tip op de facebookpagina van de wijkagent.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.