Sportbeleid Kaag en Braassem op de schop

Kaag en Braassem

Twee gemeentelijke sportstichtingen krijgen het beheer en het onderhoud van alle sportaccommodaties in Kaag en Braassem in handen. Naast de bestaande sportkoepel voor de zwem- en de binnensport in Kaag en Braassem komt er een tweede organisatie voor alle gesubsidieerde buitensporten. Alleen zwembad De Kleine Oase in Leimuiden, die hoofdzakelijk met vrijwilligers werkt, houdt een status aparte.

De komst van de tweede sportstichting is een uitvloeisel van de wens van het college van B en W om één sportbeleid voor de fusiegemeente vast te stellen. Het 'harmoniseren' van de subsidies aan de sportverenigingen hoort daarbij. Het uitgangspunt is dat de uitgaven niet mogen groeien. De harmonisatie is 'budgettair neutraal'.

Bij voorbaat is duidelijk dat sommige clubs van de harmonisatie zullen profiteren en dat andere erop achteruit gaan. Welke effecten het beleid precies zal hebben, weet wethouder Antoon Kea nog niet. Tijdens eerdere beleidsharmonisaties, bijvoorbeeld op welzijns- en cultuurgebied, bleek steeds dat gesubsidieerde organisaties in het oude Alkemade er op achteruit gingen, terwijl de clubs in het voormalige Jacobswoude profiteerden.

Het college heeft met de sportverenigingen afspraken gemaakt voor 2011 en 2012. ,,De clubs willen het liefst langlopende sponsorafspraken, maar wij vinden dat op dit moment niet gewenst'', zegt Kea. ,,De gemeente staat voor een grote kerntakendiscussie en bezuinigingen. Langlopende verplichtingen passen daar niet in.''

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.