'Winkeliersbelasting Kaag en Braassem op verzoek van ondernemers zelf'

Kaag en Braassem

Wethouder Ton van Velzen (VVD) van Kaag en Braassem stelt op het VVD-weblog dat hij streeft naar de invoering van een winkeliersbelasting.

Met de opbrengst kunnen de ondernemers evenementen en feesten betalen en winkelgebieden beheren en onderhouden. De belasting moet, als het aan Van Velzen ligt, in 2012 ingaan.

De eerste kritiek erop is al geuit: zou een VVD-wethouder er niet beter aan doen de lasten van de winkeliers te verlichten?

,,Het systeem dat wij willen, lijkt op het Ondernemersfonds in Leiden en gelijksoortige fondsen in Noordwijkerhout en Lisse. Het komt erop neer dat de gemeente de bijdrage int en aan winkeliersverenigingen ter beschikking stelt. Het geld blijft dus van de winkeliers en zij kunnen zelf projecten uitvoeren om hun winkelgebied of hun bedrijfsterrein te verfraaien. De ondernemers en winkeliers moeten met ingang van 2012 besturen instellen die hun deel van de pot beheert en die de uitgaven doet.’’

Hebt u het voorstel zelf bedacht?

,,Het plan is ontstaan in overleg met winkeliersvereniging RAAK en het Economisch Overleg Platform, het gezamenlijke overlegorgaan van de twee ondernemersverenigingen van Jacobswoude en Alkemade. Zij ergeren zich aan winkeliers, die wel profiteren van koopzondagen, de intocht van Sint Nicolaas en de activiteiten rondom de kerst, maar niet meebetalen aan de organisatie. Vooral grootwinkelbedrijven betalen vaak niet mee. Met de winkelierbelasting kunnen zij tot meedoen worden verplicht.’’

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.