Onvolledige info over Alphens NAF-terrein

bezoeker776 bezoeker776
alphen aan den rijnprins hendrikstraat

Alhoewel er asbest met de hand geschept werd, is nooit onderzocht of er sprake is van asbestvervuiling op het NAF-terrein in Alphen aan den Rijn. Dat moet alsnog gebeuren, zeggen drie onafhankelijke deskundigen die zich verdiepten in vervuiling op de plek waar ooit de Nederlandse Asfalt Fabriek (NAF) stond. Dinsdagavond presenteerden zij hun conclusies en aanbevelingen.

Verder moet de luchtkwaliteit goed gemeten worden want dat is in al die jaren - het terrein is sinds 1986 in handen van de gemeente Alphen - ook nooit goed gebeurd. Vooral de lucht in bergruimten, woningen, kunststof waterleidingen en kuipruimten moet beoordeeld worden. In het vervuilde gebied mogen geen bomen en planten geplaatst worden die dieper wortelen dan een meter. Op die diepte ligt namelijk een speciaal afdekdoek dat vervuilde grond van de schone bovenlaag scheidt en als wortels daar doorheen boren, is dat gevaarlijk. Om diezelfde reden mag er ook niet zomaar gegraven worden in het gebied. Ook baggeren wordt lastig.

De onafhankelijke onderzoekscommissie is in het leven geroepen in opdracht van de Alphense gemeenteraad die zich zorgen maakt over de sanering van het terrein aan de Prins Hendrikstraat. Die sanering is nog steeds gaande, maar de raadsleden wilden graag weten of dat wel goed gebeurt. De deskundigen zijn gematigd positief over de saneringen die vanaf 2000 uitgevoerd worden. Bij sommige rapporten zetten de onderzoekers vraagtekens. De beslissingen die gemeenteraad en college genomen hebben, bijvoorbeeld om woningbouw op deels vervuilde grond toe te staan, zijn correct geweest. ,,Het proces is ordentelijk verlopen. Besluiten gaan vergezeld van een motivering gebaseerd op bodemrapporten. De externe deskundigen zijn van oordeel dan enkele rapporten deels onjuist en onvoldoende compleet waren’’, staat te lezen in het eindrapport van de onderzoekers. De deskundigen doelen onder andere op het gebrek aan informatie over asbest en luchtkwaliteit.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.