Oegstgeest mist actie bij invoeren Participatiewet

Binnert Glastra
Oegstgeest

De Oegstgeestse gemeenteraad vindt dat er nog teveel losse eindjes zijn in de plannen voor de lokale invoering van de Participatiewet in 2015. Zo komt er de komende drie jaar waarschijnlijk geen nieuw beschut werk beschikbaar voor Oegstgeestenaren, mist de gemeente naar verwachting nog 3 ton voor de uitvoering en hangt veel nog vooral van goede bedoelingen aan elkaar. Dat bleek tijdens een vergadering van de raadscommissie Burger.

In beginsel is de Oegstgeester politiek tevreden over de manier waarop de gemeenten in Holland Rijnland willen omgaan met de nieuwe taken die ze van het rijk toegeschoven krijgen. Dat houdt grofweg in dat meer verantwoordelijkheid verwacht wordt van de burger, dat voor een uitkering een tegenprestatie geleverd moet worden en dat er sociale teams komen van deskundigen en organisaties die de bureaucratie moeten verminderen (één gezin, één plan).

De focus komt daarbij te liggen op de grote middengroep werklozen waarvan verwacht wordt dat zij met enige ondersteuning weer een baan kunnen vinden. De belangrijkste vorm van ondersteuning is daarbij een loonkostensubsidie om werkgevers daartoe te verleiden.

Vinger aan de pols

De raadscommissie besprak het ontwerp voor de verordening waarin dat allemaal geregeld wordt. Daarin missen de fracties vooral het antwoord op de vraag ’hoe dan?’. Hoe wil de gemeente bijvoorbeeld voorkomen dat mensen die ergens een tegenprestatie leveren, daar gestigmatiseerd worden (Marlene Simoons, D66)? Hoe méét de gemeente straks of mensen goed ’in hun eigen kracht gezet’ zijn (Ingeborg van Pijkeren, CDA)? En wie controleert de sociale teams (Anke Polak, PrO)?

Wethouder Jos Roeffen (LO / Participatiewet) kan er vooralsnog niet meer op antwoorden dan dat de gemeente uiteraard goed de vinger aan de pols zal houden en het nieuwe beleid te zijner tijd uitgebreid zal evalueren. Daarbij benadrukt hij dat een van de uitgangspunten natuurlijk wel is, dat niet de gemeente maar een team van professionals straks besluit met welk traject iemand het meest geholpen is.

Voorwaarde

Roeffen had ook vervelend nieuws. Hij weet nu al, dat de gemeente zo’n 3 ton tekort zal hebben om iedereen optimaal te helpen. En dat een beschutte werkplek voor mensen die geen regulier werk aankunnen, er tot 2017 niet in zit. Dan pas zijn naar verwachting pas drie werkplekken vervallen uit voorgaande regelingen, en dat is een nieuwe voorwaarde.

Jeugdzorg

De raadscommissie besprak ook de jeugdzorgtaken die de gemeente er vanaf volgend jaar bij krijgt. De verordening die daarvoor in de maak is, roept al net zoveel vragen op bij de Oegstgeestse fracties als die voor de Participatiewet.

Jongeren krijgen straks te maken met een jeugd- en gezinsteam (JGT) dat, waar nodig in samenspraak met het sociale team, de beste route kiest om kind en gezin te helpen. Als het goed is komt dan een eind aan het huidige versnipperde systeem van organisaties en geldstromen.

Goede bedoelingen

De benodigde verordening zit volgens de Oegstgeester politiek echter nog vol gaten. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als ouders het ergens niet mee eens zijn, of op welke rechten zij zich kunnen beroep en hoe geregeld wordt dat huisartsen gaan samenwerken met het JGT.

Vooral PrO maakt zich kwaad over een volgens de partij al te laconieke houding van wethouder Jos Roeffen (LO). ,,Het zijn allemaal goede bedoelingen, maar hoe weten we nou welke resultaten we willen behalen en of je hiermee beter af bent? Dat staat er niet in. Geen enkel criterium is genoemd’’, foetert PrO-raadslid Ria Pasterkamp (PrO). Ze vreest bovendien dat de gemeente alles uit handen geeft, terwijl ze wel verantwoordelijk blijft voor de resultaten. ,,Waarop kunnen we u straks nou prijzen of afrekenen?’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.