Kaag en Braassem in spagaat vanwege N207 en Drechtbrug

De brug over de Drecht. Bron Google Maps

Annelies Karman
Kaag en Braassem

Marcel Doze van het CDA heeft het gevoel dat hij en de andere raadsleden van Kaag en Braassem onder druk worden gezet. ,,Zo van: neemt u het bestemmingsplan nou maar aan, dan kunnen we door met de N207.’’

Doze was maandagavond niet het enige raadslid dat het woord in de mond nam: vier van de vijf partijen voelen druk van de provincie, de gemeente Alphen, ondernemersverenigingen en of watersportclubs.

De partijen weten helemaal niet zo zeker of ze het bestemmingsplan wel willen aannemen. Het is, zoals dat vaak het geval is met bestemmingsplannen, veelomvattend. In het stuk staat dat de N207 wordt uitgebreid met een busbaan tussen de Kruisweg en Leimuiden. ,,Het economisch belang van verbreding is onomstreden’’, zegt VVD’er Jan van der Geest. ,,Het gaat ons om de hoogte van de Drechtbrug.’’

Daarmee verwoordt hij het standpunt van alle vijf de partijen. De verbreding van de N207 is prima, want de provincie betaalt het uit een potje voor beter openbaar vervoer. Alleen in het bestemmingsplan staat ook dat de Drechtbrug minimaal 3,15 meter hoog mag worden. Dat is lager dan de 3,95 meter van nu. De verlaging is niet bevorderlijk voor de recreatievaart, redeneert de waterrijke gemeente Kaag en Braassem. De provincie heeft geteld bij de Drechtbrug en constateert dat maar één procent van de boten om zal moeten varen vanwege de verlaging. Om de brug op deze hoogte te houden, moet er twee miljoen meer op tafel. Provincie en gemeente willen niet betalen.

De Alphense wethouder Tseard Hoekstra sprak de raadsleden van Kaag en Braassem maandagavond toe. Het gebeurt niet vaak dat een bestuurder van een andere gemeente dat doet. ,,Bereikbaarheid is voor ons allemaal ontzettend belangrijk’’, drukte hij de politici op het hart. Veel Alphenaren en andere regiogenoten gaan via Leimuiden richting Amsterdam. ,,Mijn oproep aan u is: zorg ervoor dat we alles in één keer goed kunnen doen. De verbreding én de brug. Dan hebben we maar één keer overlast.’’

Raadlid Ruud van der Star van PRO Kaag en Braassem vroeg wethouder Yvonne Peters (VVD) of de Drechtbrug niet kan worden losgekoppeld van het bestemmingsplan. Zodat er meer tijd is om met het Hoogheemraadschap van Rijnland te onderhandelen over een verhoging. Volgens Peters is dat technisch mogelijk, maar tegen een hoge prijs. ,,De provincie stelt het groot onderhoud aan de Drechtbrug dan uit tot na 2020.’’ Terwijl de Drechtbrug juist aangepakt moet worden, ook daar zijn de politici het over eens.

Op 14 juli kiest de raad: of het bestemmingsplan mag erdoor en de N207 kan verbreed, of de volksvertegenwoordigers gaan ervoor liggen in een poging een hogere Drechtbrug af te dwingen. Peters twijfelt aan de haalbaarheid: ,,We krijgen al een hoop van de provincie. We komen op het moment dat we onze hand dreigen te overspelen.’’

Meer nieuws uit LD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.