De Hogeveensepolder van morgen: strak en open

Een deel van de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout met onder, aan de Leidsevaart, de Hogeveensemolen. Foto Hielco Kuipers

Paul de Vlieger
Noordwijkerhout

Grotere kavels, rechtere sloten en vaarten en een pad voor landbouwverkeer centraal door de polder. Dat zijn enkele in het oog springende elementen in de onlangs gepresenteerde ’Landschapsvisie Hogeveensepolder’.

De visie is opgesteld door de gemeente Noordwijkerhout, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Maar bovenal is de landschapsvisie een product van een groot aantal overleggen met de gebruikers van de polder: de agrarische bedrijven. Ook de LTO en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn erbij betrokken. Gezamenlijk schetsen al deze partijen een toekomstbeeld van het gebied in Noordwijkerhout dat wordt begrensd door de Schippersvaartweg, de Leidsevaart, het Steengrachtkanaal (Tespellaan) en de Herenweg. De grond is vrijwel geheel in gebruik voor de teelt van bollen, knollen en vaste planten.

De waterhuishouding en de kavelvorm zijn twee problemen in de Hogeveensepolder die de agrariërs graag opgelost zouden zien. De afvoercapaciteit van de sloten en vaarten is op sommige plekken te gering. Het plan is nu om een netwerk van robuuste rechte vaarten door de polder te maken. Kronkelende sloten worden rechtgetrokken en met rechte taluds uitgevoerd.

Voor wat betreft de kavelvorm geven de gebruikers van de polder aan dat die ’niet toekomstgericht’ is. Er zitten teveel scheve en daardoor moeilijk bruikbare hoeken in. Een herverkaveling – geen gedwongen ruilverkaveling, maar een ’structuurverbetering op basis van vrijwilligheid’ – is daardoor gewenst.

De bereikbaarheid van de percelen kan ook beter. Nu moeten de agrariërs vaak flinke omwegen maken en via Herenweg of de drukke en smalle Leidsevaart omrijden om bij hun verschillende percelen te komen. In de landschapsvisie wordt daarom voorgesteld centraal door de polder, langs een hoofdwatergang, een pad aan te leggen speciaal voor landbouwverkeer, eventueel gecombineerd met een recreatief wandel- en fietspad.

Zichtlijnen

Een ander belangrijk aspect in de ’Landschapsvisie Hogeveensepolder’ is dat de openheid en de zichtlijnen van het gebied zoveel mogelijk in stand moeten blijven of zo mogelijk hersteld. De bedrijfsbebouwing die nu midden in de polder staat, moet als het even kan verdwijnen. Maar ook de randen van de polder dienen niet volledig door lintbebouwing te worden volgezet. Bij de Herenweg is dat trouwens voor een belangrijk deel al het geval, bij de Leidsevaart zijn er nog wel inkijkjes de polder in.

De ’Landschapsvisie Hogeveensepolder’ gaat binnenkort de inspraak in. Daarna besluit de politiek erover.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.