Een ’plein’ in het stadhuis

Binnert Glastra
Leiden

Ambtenaren hebben sterk verouderde werkruimtes, het voormalig Belastingkantoor moet in 2020 leeg kunnen worden opgeleverd en de gemeente wil meer samen met inwoners en ondernemers doen. Dat zijn de belangrijkste drijfveren om aan de Langegracht het Stadsbouwhuis te vergroten en te moderniseren of een nieuw stadskantoor te bouwen op de Nuon-parkeerplaats. Laatstgenoemde optie heeft de voorkeur van het college, zegt wethouder Marleen Damen (PvdA, personeel).

,,Het nieuwe werken was geen hype, maar is een zich doorzettende trend’’, zegt Damen. ,,En een situatie van hokken en cellen zoals we die nu hebben, belemmert dat.’’ Zij wil dat ambtenaren meer en directer met de bevolking en elkaar aan samenwerken. Maar ook vaker vanuit huis of op locatie werken. ,,Hoe dat samengaat, daarvoor moet een modus worden gevonden.’’

Een plek ervoor heeft ze wel op het oog: het atrium van het stadhuis. ,,We willen de balies verplaatsen naar de nieuwe plek aan de Langegracht. Veel mensen kwamen toch al nooit meer op het stadhuis en zijn eraan gewend naar het Stadsbouwhuis te gaan. We onderzoeken ook of dat al eerder kan.’’

Mocht dat lukken, dan komt het atrium van het stadhuis leeg te staan. Daar komt dan een ’gemeenschapsplein’ waar Leidenaars gemakkelijker in contact kunnen komen met hun gemeenschapsbestuur en de ambtenarij. ,,We zouden er bijvoorbeeld stadsbijeenkomsten kunnen houden. De opties moeten we nog verder uitwerken, en we willen het er nog met de gemeenteraad over hebben.’’

Gat

Binnen een jaar hoopt Damen echter een kant-en-klaar plan te hebben. Anders wordt het erg lastig om in 2020 een nieuw stadskantoor te hebben. ,,Maar we sluiten niet uit, dat het dan nog niet af is. Dan zouden we tijdelijk ruimte kunnen huren, of wat langer in het belastingkantoor kunnen blijven als dat nog niet nodig is voor ontwikkelingen.’’ Het Stadsbouwhuis zou tegen 2020 ook fors gemoderniseerd moeten worden om te kunnen blijven gebruiken. ,,Daarom is het nu een mooi moment om alternatieven te bekijken.’’

Permanent huren of een leegstaand gebouw kopen zijn als mogelijkheid overwogen, bijvoorbeeld het oude Heerema-kantoor en geplande nieuwbouw in het vroegere Gat van Van de Putte, maar terzijde geschoven. De grond aan de Langegracht is eigendom van de gemeente en dat maakt nieuw bouwen volgens Damen een goedkopere optie. Hoe dan ook mogen de kosten niet hoger worden dan wat de gemeente nu kwijt is aan stadhuis, Stadsbouwhuis en Belastingkantoor samen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.