Verdere versimpeling Leidse regels

Leiden maakte terrasregels simpeler, maar ook eenduidiger wat betreft toegelaten meubilair. Om daartegen te protesteren, plaatste restaurant Dende vorig jaar demonstratief een enkele fuchsiakleurige stoel op het terras. © Archieffoto Hielco Kuipers

Binnert Jan Glastrab.glastra@hollandmediacombinatie.nl
Leiden

Leidse ondernemers kunnen erop rekenen dat hun gemeente zich blijft inspannen om de regeldruk te verminderen. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Na een ingrijpende operatie in 2010, waarbij een groot aantal regels en voorschriften sneuvelde en de gemeente landelijk een naam opbouwde als voorloper op dat gebied, start het stadsbestuur nu een nieuwe ronde. Dit om te voorkomen dat het aantal regels langzaamaan toch weer toeneemt, en om te kijken of regels die destijds niet geschrapt konden worden, nu misschien wel de prullenbak in kunnen. Vanuit de rijksoverheid verandert immers ook veel -in de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2018 van kracht wordt zijn de regels van 26 oude wetten gebundeld en waar mogelijk vereenvoudigd.

Leiden heeft zich inmiddels aangemeld voor een project van het ministerie van Economische zaken om samen met branchevereniging Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de VNG een digitale ’regelhulp’ te maken. Dat programma moet het gemeenten en ondernemers makkelijker maken om de plaatselijke regelgeving te versimpelen en te verduidelijken.

Dat KHN daarbij betrokken wordt, is geen toeval. Het is veelal de horecabranche die te maken heeft met, of zich beklaagt over de regeldruk. In Leiden is het ook voor de horeca eenvoudiger geworden de laatste jaren, maar onlangs was er toch weer een tegenvaller. Om juridische redenen moet de gemeente alle terrasactiviteiten vastleggen in de bestemmingsplannen. ,,We betreuren dit’’, schrijven B en W, die vinden dat het in de Algemene Plaatselijke verordening (APV) al prima geregeld is. De gemeente onderzoekt nog of het mogelijk is voor terrasvergunningen niet toch wat procedures samen te voegen.

In zijn algemeenheid denkt de gemeente dat de dienstverlening aan ondernemers flink verbeterd is. Om erachter te komen of ondernemers dat ook vinden, doet Leiden vanaf dit jaar mee aan de ’Peiling Ondernemersklimaat’ (POK). Ook doet de gemeente voortaan mee aan de ’Monitor Lokaal Economische Kracht’, zodat een vergelijk met andere steden mogelijk is.

Verder meldt het stadsbestuur dat de rode loper uitgaat voor ondernemers en hun belangenverenigingen. Het aantal ambtenaren dat daarmee bezig is, is daarvoor vergroot. En ambtenaren zijn binnenkort verplicht een antwoord te geven op enkele vragen voordat een regels veranderd of ingesteld wordt. Zoals: wat is de noodzaak voor deze regel, en wat is het doel?

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.