Nieuwe ringweg Leiden ligt er al

Redactie Leidsch Dagblad
Leiden

Een nieuwe ringweg is niet nodig. Met het opwaarderen van bestaande wegen aan de noordkant van Leiden en de komst van de Rijnlandroute in het zuiden is de basis voor een ring goed geregeld. In aanvulling daarop is nog wel een trits aanvullende maatregelen denkbaar.

Dat is kort door de bocht het voorlopig resultaat van de werkgroep Lab071, waarin bewoners, belanghebbenden en politiek zich gezamenlijk bogen over een alternatief voor het in 2012 afgeschoten plan voor een nieuwe weg die de Willem de Zwijgerlaan met de Kanaalweg zou gaan verbinden.De stuurgroep van Lab071 heeft nu een schetsboek gepresenteerd met de mogelijkheden die nu nog over zijn. De komende weken worden die nader onderzocht.Uitgangspunt is dat verkeer zoveel mogelijk buiten woonwijken om moet rijden, en daar dan wel harder kan rijden dan nu. Vanuit de ring die zo ontstaat, lopen 'inprikkers' en stadslanen naar de wijken. Binnen en op de singels zou de snelheid terugmoeten naar 30 km/u. Er is is zelfs een optie om de complete regio tot 30-kilometergebied te verklaren, met uitzondering van de ring en de wijktoegangswegen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.