Speurtocht naar Leidse peuters met taalachterstand

Redactie Leidsch Dagblad
leiden

Alle Leidse peuters met een taalachterstand moeten getraceerd worden en extra hulp krijgen op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanaf volgend jaar moet het lukken, stelt de gemeente Leiden in het rapport Onderwijskansenbeleid, dat deze week verscheen.

Vorig jaar werd 82 procent van het geschatte aantal van peuters met een taalachterstand opgespoord. Dit najaar komt er een protocol waar het consultatiebureau mee gaat werken. JES Rijnland, organisatie voor gelijke kansen voor kinderen, helpt de ouders vervolgens verder op weg.In het rapport staan talloze andere ambities om kinderen met een onderwijsachterstand verder op weg te helpen. Of al deze plannen verwezenlijkt kunnen worden, is onduidelijk. De gemeente stopt vanaf 2016 met de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro. Het ministerie van onderwijs doneert sowieso elk jaar 2,1 miljoen, en tot 2015 nog eens een miljoen. Dat miljoen staat structureel op de rijksbegroting, maar gemeente en ministerie moeten hier opnieuw afspraken over maken.Nieuw in het basisonderwijs is een proef met ’verlengde leertijd’. Scholen en gemeente denken na over een nieuwe vorm van onderwijs na schooltijd, mogelijk met huiswerkbegeleiding. Dit moet volgend jaar beginnen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.