Slecht gedempte sloten zaten bouwers in historisch Alphen soms lelijk dwars

Archeologen van IDDS troffen in de Hooftstraat funderingen aan uit de 17de eeuw.

Archeologen van IDDS troffen in de Hooftstraat funderingen aan uit de 17de eeuw.© Foto Leidsch Dagblad

Een spectaculaire vondst aan de Hoofststraat was het skelet van een paard.

Een spectaculaire vondst aan de Hoofststraat was het skelet van een paard.© Publiciteitsfoto IDDS Noordwijk

1 / 2
Wilfred Simons
Alphen aan den Rijn

Historische bebouwing aan de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn kon soms vreselijk verzakken. Dat is één van de conclusies die archeologen trekken na opgravingen die zij vorig jaar deden aan de Lage Zijde, in het gebied waar het nieuwe stadshart verrijst.

Archeologen van het Noordwijkse bureau IDDS en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) troffen vloeren en fundamenten aan, die flink waren weggezakt in kennelijk niet erg degelijk gedempte sloten.

Archeologen Yolande Meijer (IDDS) en Christo Thanos (ODMH) schrijven over de onderzoeksresultaten in de Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2016. Waar eerder aan de Hoge Zijde spectaculaire Romeinse vondsten werden gedaan, zijn die aan de Lage Zijde afwezig, zo is hun voorlopige conclusie. De vroegst gevonden bebouwing, die van hout moet zijn geweest, dateert uit de 13de eeuw en ligt pal aan de oever van de Oude Rijn.

De archeologen deden ook opgravingen in het gebied waar de omgevallen kraan voor het inhijsen van de Julianabrug in augustus 2015 vijf huizen vernielde. Hier werden muurfunderingen uit de 17de eeuw gevonden. Doorgaans bouwden de Alphenaren destijds direct op de ondergrond van klei, maar soms probeerden ze hun huizen wel iets beter te funderen. Archeologen vonden muren die op planken stonden en op turfblokjes. De opgraving leverde onder meer vloeren, (water)putten, kelders, haarden en goten op.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.