Forse impuls voor kernen Noordwijk

Peter van der Hulst
Noordwijk

Voor herinrichting van het Kloosterplein, het Jeroensplein en de Koningin Wilhelmina Boulevard heeft de gemeente Noordwijk zo’n 3,2 miljoen euro gereserveerd. Ook de winkelgebieden in de Hoofdstraat en de Kerkstraat krijgen volgend jaar een opknapbeurt. Dat bleek tijdens de presentatie van de begroting voor 2017.

De investeringen in de kernen van Noordwijk vormen niet de enige aangekondigde investeringen. Met de bouw van de wijk Offem Zuid lijkt een al langer gekoesterde wens dichter bij realisatie te komen. Zo is voor 2019 zeven miljoen euro gereserveerd voor een noordelijke op- en afrit richting Beeklaan. Tot nu toe heeft deze doorgaande route naar zee alleen een verbinding van en naar Katwijk.

De totale investering van een volwaardige aansluiting schat wethouder Gerben van Duin op 21 miljoen euro. De extra kosten komen voor rekening van de rijksoverheid en ten laste van het regionaal investeringsfonds.

Parkeerdruk

Ook wordt er in 2017 vijf miljoen euro gereserveerd om de parkeerdruk in Noordwijk aan Zee te verminderen en voor 2018 is een bedrag van drie miljoen euro opgenomen voor een betere huisvesting van de ambtenaren. Zo is het de bedoeling dat de tachtig medewerkers die nu in het voormalige pand van Zilveren Kruis werken uiterlijk eind volgend jaar een andere werkplek krijgen.

Daarnaast staan er verschillende duurzaamheidsprojecten op de rol en moet Kustsurfvereniging Noordwijk volgend jaar een permanent onderkomen krijgen. Voor beide projecten zijn nog geen vaste bedragen in de begroting genoemd.

De meeste belastingen blijven, op de inflatiecorrectie van zo’n 0,9 procent na, nagenoeg gelijk. Alleen voor de rioolheffing geldt een stijging van 3 procent, omdat de belastingopbrengsten voor de afvoer van riool- en hemelwater nu eenmaal gelijke tred met de kosten moeten houden. Datzelfde principe is ook ooit afgesproken voor de hondenbelasting.

Nadere bestudering van de tarieven heeft volgens Van Duin aangetoond dat ’de kosten hier en daar meevielen’. De tarieven zijn daarop met zo’n 12 procent naar beneden bijgesteld. Zo moet voor een eerste hond niet meer 121, maar 106 euro worden betaald. Ook de tarieven voor een tweede hond (van 181 naar 158 euro) en een derde hond (242 naar 210) zijn verlaagd.

Nuon-gelden

In het voorjaar zag het financiële plaatje er voor Noordwijk aanzienlijk somberder uit, maar door een forsere uitkering van het rijk kan de badplaats na 2020 rekenen op een groei van de rijksbijdrage met 1,4 miljoen euro. Daardoor hoeft voor de realisatie van de toekomstplannen niet meer worden gekeken naar de Nuon-gelden.

Verschillende fracties vreesden dat er zou worden ingeteerd op de 45 miljoen euro, die Noordwijk ooit verdiende met de verkoop van het aandelenpakket van de energieleverancier. Ook brengt Noordwijk de reserveringen voor bijvoorbeeld ict en sociale domein omlaag.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.