Kamer boos op gulle Bussemaker

Willemijn Sneep
Den haag

Het door ’megalomane bouwprojecten’ in geldnood geraakte ROC Leiden moet failliet kunnen gaan, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid in het parlement is verbijsterd dat minister Bussemaker (Onderwijs) vorige maand plotseling 40 miljoen euro uittrok om dat te voorkomen.

In ieder geval VVD, PvdA en D66 eisen donderdag dat de bewindsvrouw laat uitrekenen hoe groot de financiële risico’s voor de Staat zijn als ROC Leiden failliet gaat. De reddingsoperatie is peperduur.

„Amarantis was een onderwijsinstelling met drie keer zo veel leerlingen, maar toen die moest worden gered, kostte dat maar 18 miljoen”, zegt VVD’er Lucas. „Als hier een faillissement goedkoper is, moet dat er gewoon komen.”

Coalitiegenoot Jadnanansing (PvdA) ziet dat ook. „En waar de 40 miljoen aan wordt besteed, is volstrekt onduidelijk. Het zou goed kunnen dat dit geld nu gaat naar de eigenaar van het vastgoed, in plaats van naar onderwijs.”

ROC Leiden liet de afgelopen jaren twee uit de kluiten gewassen blikvangers bouwen naast de stations in Leiden. Het waren dure projecten. Het gebouw bij station Lammenschans is nauwelijks geschikt om les te geven. Dat komt door de indeling: kleine lokalen waar grote klassen niet inpassen, gedoe bij de liften en ruimtes die niet geschikt zijn om les te geven.

Die problemen willen niet zeggen dat er op de bouw is bezuinigd. Een onderzoek in opdracht van het ministerie laat zien dat de prijs per vierkante meter meer dan twee keer zo hoog is als gemiddeld.

Leiden sluit aan in een lange rij van onderwijsinstellingen voor mbo die door vastgoedprojecten in de problemen komen. Al in 2013 berekende het ministerie van Onderwijs dat grofweg een op de vier regionale opleidingscentra verhoogde risico’s loopt vanwege duur vastgoed. Toch komt Bussemaker nu pas met het idee om een commissie samen te stellen die gaat adviseren bij grote bouwprojecten van onderwijsinstellingen.

Voor D66 is dat niet alleen te weinig, maar komt het idee ook te laat.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.