Twee windturbines ITC Hazerswoude

Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl
Hazerswoude-Dorp

Op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp komen waarschijnlijk twee windturbines.

De Stichting Energie Transitie Alphen aan den Rijn (Entral) heeft vergevorderde plannen voor plaatsing van twee zogenoemde ’dorpsmolens’. De turbines zijn bedoeld om energie op te wekken voor bedrijven en woningen in de buurt.

De dorpsmolens worden eigendom van de lokale gemeenschap. Eén dorpsmolen is voor het bedrijfsleven, de ander is voor omwonenden.

Entral heeft overeenstemming bereikt met grondeigenaren op het International Trade Center (ITC), maar wacht nog op provinciale toestemming.

In een brief aan de provinciale staten van Zuid-Holland stelt Entral dat de CO2-emissie in het Boskoopse/Hazerswoudse Greenportgebied op de middellange termijn met vijftig procent kan verminderen. De lokale uitstoot van koolstofdioxides bedraagt nu zo’n 61.000 ton per jaar. Het realiseren van dorpsmolens levert schone energie op en geld voor duurzame investeringen, zoals bijvoorbeeld elektrisch vervoer.

Het is niet bekend hoe hoog te turbines moeten worden. Entral is niet bereikbaar voor een toelichting.

De stichting is onlangs opgericht en spant zich in om de energiehuishouding van Alphen aan den Rijn ’op de kortst mogelijke termijn’ klimaatneutraal te maken. Entral doet dat in samenwerking met inwoners, bedrijven, de gemeente en instellingen/verenigingen.

In de brief aan provinciale staten vraagt Entral ook om toestemming voor plaatsing van windturbines in de polder Steekt en vervanging van de bestaande vier windturbines naast de N11/Spookverlaat op de grens van Hazerswoude-Dorp/Alphen aan den Rijn.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn juichen de plannen van Entral toe. Als de initiatiefnemers voldoende aandacht besteden aan bewonersparticipatie en de locatie milieutechnisch en landschappelijk inpasbaar is, wil ze aan plaatsing meewerken.

B en W vinden dat de provincie ruimhartiger moet zijn bij het toestaan van windmolens. Zo wil de provincie niet meewerken aan turbines in de polder Steekt.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.