Extra ozb optie voor zwembad Oegstgeest, volkstuinen verkocht

Zwembad Poelmeer. Archieffoto Hielco Kuipers

Zwembad Poelmeer. Archieffoto Hielco Kuipers

Binnert Glastra
Oegstgeest

De perspectiefnota omvat de verwachte plussen en minnen in de begroting voor de komende jaren. Het saldo daarvan komt uit op bezuinigen: van volgend jaar 9 ton tot 1,8 miljoen jaarlijks vanaf 2018.

Een van de grote plussen in de nota is het miljoen dat vrijviel door alle potjes nog eens goed tegen het licht te houden. Zo bleek een potje voor groenonderhoud zonder enige reden vanaf 2015 opeens met een ton te groeien, en gaf de gemeente al jaren zo’n 270.000 euro minder uit aan het beheer van allerlei zaken dan dat daarvoor ieder keer weer opzij gezet werd.

Aan de minkant zijn bijvoorbeeld de leges van bouwvergunningen te vinden. Vorig jaar leverde dat 3 ton minder op dan verwacht, en ook voor volgend jaar waren de verwachtingen te hoog. Een kleine, maar wel opvallende min is 183 euro die de gemeente jaarlijks aan provisie dacht te krijgen voor een verstrekte garantie op een lening van kasteel oud Poelgeest. Over zo’n provisie bleek helemaal niets in het contract van de gemeentegarantie te staan.

Volkstuinen

Een eenmalige plus van 205.000 euro (en daarop vervolgens jaarlijks ruim 2000 euro rente) verwacht de gemeente dit jaar uit de verkoop van volkstuinen. Daarover zijn al enige tijd gesprekken gaande met de volkstuinders. Het betekent wel een tegenvaller die oploopt tot 10.000 euro per jaar, aan gederfde huurinkomsten.

De gemeente moet op zoek naar nog maximaal drie ton per jaar om het zwembad open te houden. Desnoods mag daarvoor de ozb omhoog. Nadere tegenvallers zijn onder meer de geschrapte ’lolbelasting’ voor Corpus (102.000 euro/jaar), de 80.000 euro die gemeente kwijt was aan asbestverwijdering op de Terweeschool en de 20.000 euro rioolheffing die Oegstgeest meer moest kwijtschelden dan verwacht.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.