’Jeugdzorg kan miljoenen goedkoper’

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem denken dat de komende vier jaar zo’n drie tot zes miljoen is te bezuinigen op jeugdzorg. Dat is te lezen in het gezamenlijke aanbestedingsdocument voor jeugdzorg in de periode 2018-2021, ’Sterke partners voor de jeugd’.

Zorgorganisaties kunnen tot 17 augustus inschrijven op de aanbesteding voor de lokale jeugdzorg in beide gemeenten. Uit de inschrijvingen kiezen de gemeenten op 12 september één organisatie die de opdracht krijgt alle jeugdhulp te regelen.

Potentiële inschrijvers moeten in staat zijn om de jeugdzorg in Alphen aan den Rijn voor 17,5 miljoen euro per jaar te regelen. Voor Kaag en Braassem gaat het om een jaarbudget van bijna drie miljoen euro.

Besparen

Door samenwerking kunnen zorg-instanties volgens de gemeenten ’aanzienlijke efficiencywinsten halen’. De komende vier jaar gaat het om bezuinigingen van 3,2 miljoen euro tot 6,4 miljoen euro. Bij een verlenging van het contract achten de gemeenten het waarschijnlijk dat nog meer is te besparen.

De aanbestedingsprocedure is een herkansing van de dit jaar gestrande inkoop van jeugdhulp. In februari van dit jaar verloren beide gemeenten het hoger beroep tegen de, in juli 2016 verstrekte, gunning van jeugdhulp aan zorgconsortium Go!,(met onder meer gehandicaptenzorg Gemiva-SVG). Een concurrerend zorgconsortium, waar ggz-instelling Rivierduinen deel van uitmaakte, vocht de aanbestedingsprocedure succesvol aan.

Budgetplafond

De gemeenten hebben het door de rechter gehekelde ’budgetplafond’ licht versoepeld. Bij onvoorziene omstandigheden die leiden tot forse kostenoverschrijdingen, kan de opdrachtnemer van zijn contract af. Er geldt dan een opzegtermijn van één jaar. Ook de gemeenten kunnen gebruik maken van deze ’noodrem’. Verder dragen gemeenten de lasten van eventuele budgetverlagingen van de rijksoverheid.

Cliënten die op 31 december 2017 gebruikmaken van specialistisch jeugdzorg hoeven op 1 januari 2018 niet van organisatie te veranderen. Zij behouden tot 1 augustus 2018 het recht om te blijven zitten waar ze zitten. Bij hulpverleningstrajecten die doorlopen tot na die datum vindt overleg plaats over continuering van deze hulp.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.