Economische groei in regio blijft achter

Ruud Sep
Leiden/regio

De economische verwachtingen voor de Leidse regio blijven achter bij de landelijke ontwikkeling. De Rabobank voorspelt voor dit jaar in de regio een lagere economische groei en een lagere groei van de werkgelegenheid dan het landelijk gemiddelde.

De economen van RaboResearch verwachten voor de Leidse regio en de bollenstreek een economische groei van 1,4 procent. Landelijk wordt uitgegaan van 1,8 procent groei.

Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude en Stompwijk vallen voor de bank in de regio Zuid-Holland Oost, waar de groeiverwachting met 1,1 procent zelfs nog iets lager is. Voor het hele gebied gaan de Rabo-economen uit van een zeer bescheiden groei van de werkgelegenheid van slechts 0,3 procent. De landelijke verwachting ligt drie maal zo hoog.

De bescheiden groeiverwachtingen voor 2017 zijn een echo van de tegenvallende regionale groeicijfers over 2016. Voor het afgelopen jaar had de Rabobank hier een economische groei van bijna vier procent verwacht en groei van de werkgelegenheid van zo’n anderhalf procent. Beide prognoses werden niet gehaald. De groei van de werkgelegenheid bleef zelfs onder de één procent steken.

Dat met name de werkgelegenheid in de regio niet zo snel groeit, is niet zo heel erg verrassend. De bescheiden groei is de keerzijde van de bescheiden daling tijdens de crisis. In de voorbije jaren bleef de werkloosheid in de regio altijd ver achter bij de landelijke cijfers.

De verwachting is dat het komend jaar met name de horeca, de detailhandel en de bouw het goed zullen doen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.